BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miśkiewicz Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wpływ nowego programu nauczania matematyki w szkołach średnich na wyniki nauczania matematyki na uczelniach ekonomicznych
The Impact of New Mathematics Curriculum in Secondary Schools on Learning Outcomes of Mathematics at the Universities of Economic
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 100-112, biblior. 4 poz.
Keyword
Program nauczania, Matematyka, Edukacja ekonomiczna, Szkolnictwo wyższe, Szkolnictwo średnie
Curriculum, Mathematics, Economic education, Higher education, Secondary education
Note
summ.
Abstract
W ostatnich latach możemy zaobserwować wiele zmian w programie nauczania matematyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Celem tych zmian jest przygotowanie absolwentów szkół średnich do nowej, obowiązkowej matury z matematyki. Nowa matura składa się z dwóch etapów: poziomu podstawowego (część obowiązkowa) i poziomu rozszerzonego. Zgodnie z założeniami nowej matury część obowiązkowa powinna sprawdzać podstawowe umiejętności z zakresu nauczania matematyki w szkołach średnich, a poziom trudności zadań zamieszczonych w arkuszu na poziomie podstawowym powinien być dostosowany do poziomu umiejętności przeciętnego ucznia. Druga część nowej matury, tzw. poziom rozszerzony, jest częścią konkursową, która powinna rozstrzygać o kwalifikacjach absolwenta szkoły średniej do studiowania w uczelni wyższej. W związku z powyższymi zmianami powstała nowa podstawa programowa, z której wycofano lub znacznie zredukowano cenne (z punktu widzenia nauczyciela akademickiego) działy matematyki. W opracowaniu zbadano wpływ nowego programu nauczania matematyki w szkołach średnich na wyniki nauczania przedmiotów matematycznych osiągane przez studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W badaniu wzięto pod uwagę wyniki uzyskiwane przez studentów z przedmiotów: analiza matematyczna i matematyka w latach 2001-2010. Ponadto wśród studentów pierwszego roku Wydziału Informatyki i Komunikacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach w roku akademickim 2009/2010 przeprowadzono ankietę na temat poziomu trudności zadań maturalnych i zadań rozwiązywanych na zajęciach z analizy matematycznej. Wyniki tej ankiety porównano z wynikami pracy semestralnej z analizy matematycznej osiągniętymi przez studentów.(fragment tekstu)

The author of this paper conducted research on the impact of the new curriculum of mathematics in secondary schools on the results achieved by students of the University of Economics in Katowice. She used marks in mathematics and mathematical analysis achieved by her students in the years 20012010. Moreover she conducted a survey about the level of difficulty of the tasks-leaving and the level of difficulty of the tasks, which students solved in class. She presented the test results that reached her students in mathematical analysis in 2010, too.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mika J. i in. (2006). Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania. Zbiór zadań. Katowice.
  2. Komunikat dyrektora CKE z dnia 12 września 2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. DzU z dnia 31 sierpnia 2007. Nr 157. Poz. 1102.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. DzU z dnia 31 sierpnia 2007. Nr 157. Poz. 1102.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu