BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parlińska Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Statystyka i ekonometria realizowane na kierunkach ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania
Statistics and Econometrics at the Economical Studies in the Frame of Standards of Education
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 113-118, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Dydaktyka, Ekonometria, Szkolnictwo wyższe, Wyższe szkoły ekonomiczne
Didactics, Econometrics, Higher education, Higher economic schools
Note
summ.
Company
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Abstract
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zajęcia z przedmiotów statystyka i ekonometria są prowadzone na następujących kierunkach: Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka. Zajęcia te są prowadzone zgodnie z obowiązującymi standardami i poparte są przykładami z ekonomii, finansów, zarządzania i logistyki. Jednak przydział godzin na poszczególne przedmioty nie pozwala na realizację procesu dydaktycznego zgodnie ze standardami nauczania. Jeżeli chodzi o bazę programową, to Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ma bogate zasoby programów ekonometrycznych i statystycznych, czyli tzw. pakietów statystycznych. Można tu wymienić: SPSS, Statgraphics, Statistica PL, SAS. W pracy dydaktycznej wykorzystuje się również arkusz kalkulacyjny Excel, ze względu na to, że jest on znanym i ogólnie dostępnym programem. W opracowaniu przedstawiono zakres prowadzonych przedmiotów ilościowych (statystyka i ekonometria) na Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie oraz problemy z tym związane.(fragment tekstu)

The paper demonstrates the problem and range of quantitative subjects (statistics and econometrics) on Faculty of Economic Sciences, University of Life Sciences in Warsaw. The introduction presents Microsoft Excel, a commercial spreadsheet application, which gained a positive opinion of the students who felt that, in addition to econometrics, they even learnt to use the tool used not only in econometrics or statistics. The introduction of the new law on higher education, which is to abolish the teaching standards, may result in reducing the hours of statistics, econometrics, mathematics and others.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bukietyński W., Smoluk A. (1968). O pewnej klasie funkcji liniowo niezależnych. Prace Naukowe WSE 12. Wrocław. Str. 45-47.
  2. Dniestrzański P. (1999). Układ zupełny a pomiar. Ekonomia Matematyczna 3. Wydawnictwo AE. Wrocław. Str. 65-68.
  3. Dniestrzański P. (2003). Aproksymacja układem różniczkowym. Dolnośląski Biuletyn Gospodarczy 32. Wrocław. Str. 91-98.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu