BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosińska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena wykorzystania środków z funduszy unii europejskiej na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego
Assessment of Ut1uzation of EU Funds by Local Governiments in the Zachodniopomorskie Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 279-287, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Środki unijne, Fundusze unijne
EU funds union, EU funds
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest ocena wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej przez gminy województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2008. Badaniem objęto 51 gmin miejsko-wiejskich, 52 gminy wiejskie, 8 gmin miejskich, 3 miasta na prawach powiatu oraz 4 związki miast i gmin.(fragment tekstu)

By accession to the European Union Poland received possibility of applying for structural funds. The main beneficiaries of UE aids are local governments which are responsible for local and region development. The article presents utilization of EU funds by local governments in the Zachodniopomorskie Region in 2004 -2008. It indicates a high demand for structural funds in that period and shows their pan in financing of municipal investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K., Rosińska J.: Możliwości finansowania infrastruktury w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W: Samorząd terytorialny w zintegiowanej Europie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  2. Finansowanie rozwoju regionalnego w Polsce. Red. L. Oręziak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2008.
  3. Regiony. Red. Z. Brodecki. Wydawnictwo LcxisNexis, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu