BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Barbara (Polska Fundacja Przedsiębiorczości)
Title
Fundusze i projekty wspierające mikro i małych przedsiębiorców - wyzwania w warunkach kryzysu
Funds and Project Supporting Micro and Small Entrepreneurs - the Challenges in Terms of Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 291-299, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze pożyczkowe, Finansowanie przedsiębiorczości, Innowacyjność przedsiębiorstw, Projekty inwestycyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Loan funds, Entrepreneurship financing, Enterprise innovation, Investment project, Small business
Note
summ.
Abstract
W warunkach kryzysu potrzebna jest ponadprzeciętna skuteczność i efektywność. Od dłuższego czasu takie warunki spełniają fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, a także różne inicjatywy realizowane ze środków Unii Europejskiej umożliwiające zrealizowanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności. Dla pobudzenia innowacji potrzebny jest też zastrzyk kapitałowy. W warunkach kryzysu jest to bardziej ograniczone, aczkolwiek możliwe. Dobrym przykładem projektów umacniających zachowania innowacyjne przedsiębiorców i wdrażania innowacji, a tym samym dostosowywania do realiów w aktualnym wymiarze zagrożeń kryzysowych są projekty "lnnostart", "Amber", "Josefin" realizowane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości, jako istotny element jej kompleksowej strategii wespół z funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi oraz działalności szkoleniowej.(fragment tekstu)

In terms of economic crisis the effectiveness of funds and projects, enabling carrying out the idea of entrepreneurship and innovativcness is needed. To stimulate innovation, the casli injcction is also necessary. In terms of crisis, it is more limited though not impossible. A good example of projects reinforcing innovative attitude among entrepreneurs and putting innovation into practice and thereby adjusting to the realities in present dimension of crisis threats are the projects carried out by Polish Entrepreneurs Foundation titled: "lnnostart", "Amber" and "Josefin". They present an essential element of its comprehensive strategy together with loan funds, guarantee funds and training activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T. Boguszewicz: Innowacje nie muszą kosztować. Kameraton Innowacyjności 2008. "Rzeczpospolita" z 11 grudnia 2008 r., s. 21.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu