BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wybrane aspekty pobudzania przedsiębiorczości w regionie na przykładzie przedsiębiorstw
Selected Aspects of Encouraging Entrepreneurship in the Region for Example, Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 309-317
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Przedsiębiorczość regionalna
Local entrepreneurship, Regional entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Filarem nowoczesnego przedsiębiorstwa zorientowanego na rozwój winno być doskonalenie procesów, rozpowszechnianie nowych idei i praktyk (rozwiązań o innowacyjnym charakterze), systematyczne pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie w praktyce gospodarczej zasobów wiedzy, a także uznawanie każdego przedsięwzięcia jako szansy na pozyskanie nowej wiedzy. Za najistotniejsze, potencjalne przyczyny sukcesu współczesnych przedsiębiorstw można uznać: - opracowanie i skuteczne realizowanie niepowtarzalnej koncepcji marketingu, - kreowanie i utrwalanie kluczowej roli unikatowej marki własnej, - systematyczne identyfikowanie zmian w potrzebach i preferencjach klientów, ciągłe akumulowanie wiedzy stanowiącej podstawowy zasób decydujący o konkurencyjności przedsiębiorstwa, - wykorzystywanie niepowtarzalnych kompetencji kadry menedżerskiej, - pobudzanie zachowań twórczych i innowacyjnych, między innymi poprzez tworzenie klimatu innowacyjno-partycypacyjnego i innowacyjnej kultury organizacyjnej.(fragment tekstu)

The subject of research in this paper are selected aspects of entrepreneurship and its components (innovation and creativity) in relation to the practice of business, with particular emphasis on conditions for its development. In the final part of the work recommended the implementation of concrete measures to stimulate the dynamism of innovative enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Elementy nauki o przedsiębiorstwie. Red. S. Marek. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  2. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin. Warszawa 2004.
  3. Dźwignia Archimedesa. czyli metody i techniki zarządzania. Red. S. Duchniewicz. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
  4. J. Machaczka: Podstawy zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  5. G. Zaltman, R. Duncan, J, Holbek: lnnovations and Organizations. Wiley, New York 1973.
  6. Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M.J. Stankiewicz. Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2001.
  7. B. Felix: Employment in high technologa. "Statistics in Focus" 2006. nr 1.
  8. F. Orfila-Sintes, R. Crespi-Cladera, E. Martinez-Ros: lnnovation actmty in the hotel industry: Evidence from Balearic Islands. "Tourism Management" 2005, nr 26.
  9. Gospodarka turystyczna tv regionie. Red. A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
  10. Polska. Raport o konkurencyjności 21)06. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych. Red. M.A. Weres. Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu