BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chądzyński Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Działania gmin województwa łódzkiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości
Activities of Communities of Lódź Region in Supporting Enterpreneurship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 327-334
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Potencjał rozwojowy, Wspieranie przedsiębiorczości
Development potential, Entrepreneurship support
Note
summ.
Abstract
Z zebranego materiału wynika, że oprócz częstszego i uważniejszego zbierania informacji na temat potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, powinny chociażby wzmocnić współpracę z instytucjami mogącymi pomóc w stymulowaniu procesów rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie gminy oraz wytyczyć cele i usystematyzować kierunki podejmowanych działań w postaci strategii wspierania przedsiębiorczości.(fragment tekstu)

Local authorities should be aware of significance of economic entities locating their sites on their territory for development of this territory. Their succcssful business influences development potential of the whole territorial unit. Therefore tlie authorities should support cntrepreneurs or at least do not create barriers. In the article partial results of wide research "Institutional aspect of activity of local administration based on the example of communities of Lodź region" were presented. Analyzed data refer to activities of local authorities aimed at possibly best coverage of needs of entrepreneurs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003.
  2. .1. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
  3. P.F. Drucker: Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wydawnictwo Studio Emka. Warszawa 2004.
  4. M.E. Gerber: Mit przedsiębiorczości. Dlaczego większość małych firm upada i jak temu zaradzić? Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.. Warszawa 2007.
  5. W. Chan Kim, R. Mauborgne: Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2005.
  6. M. Kalisiak-Medelska, A. Podgórniak-Krzykacz, A. Dybowska: Sprawność funkcjonowania administracji samorządowej w świetle badań. Studium przypadku województwa dolnośląskiego i łódzkiego. W: Współczesne aspekty zarządzania i marketingu. Red. S. Zajączkowski, II. Węgrzyn. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, Legnica 2006, s. 101-109.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu