BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danielak Wiesław (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie w wymiarze regionalnym
The Formation the Relationships of Small and Medium Enterprises with the Environment in the Regional
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 344-351, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Kapitał relacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Relational capital, Small business
Note
summ.
Abstract
Kapitał relacyjny, będący strategicznym zasobem przedsiębiorstwa, powinien być umiejętnie kształtowany przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i metod pozwalających efektywnie wykorzystywać zasoby niematerialne (informacje, wiedzę, umiejętności) w ramach obustronnych, korzystnych transakcji sprzyjających generowaniu wartości i utrwalaniu powiązań sieciowych. Jak wskazują istniejące opracowania, odpowiednie ukształtowanie architektury relacji z interesariuszami sprawia, że korzyści płynące z wykorzystania kapitału relacyjnego górują nad potencjalnymi zagrożeniami". Kształtowanie kapitału relacyjnego we współczesnych przedsiębiorstwach powinno bazować na kryteriach efektywności adaptacyjnej, pozwalającej wykorzystać elastyczność organizacji do umiejętnego dostosowywania się do nieoczekiwanych zmian. Szczególnie istotne wydaje się to w warunkach sytuacji kryzysowych, w których szybko zmieniające się sytuacje zewnętrzne powodują, iż dotychczasowe relacje formalne tracą na znaczeniu na rzecz nowych ograniczeń nieformalnych w postaci sankcji, zwyczajów, tradycji, nieformalnych kodeksów zachowań, które kształtowane są przez partnerów m.in. "w celu stworzenia porządku oraz zredukowania niepewności w transakcjach".(fragment tekstu)

Conditioned changes of the environment the key-part immaterial resources. The relational capital favourable to the development of pennanent cooperation. In the article one evidenced factors formative the relational capital in small and medium enterprises with the environment in the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. D. Gach: Wykorzystanie kapitału społecznego i relacyjnego w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa. W: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania. Red. J. Skalik. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  2. A. Sudolska: Relacje rynkowe jako element strategicznych zasobów przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. M. Theiss: Krewni, znajomi, obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
  4. C. Trutkowski, S. Mandel: Kapitał społeczny w małych miastach. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2005.
  5. A. Sokołowska: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE, Warszawa 2005.
  6. E. Głuszek: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  7. I. Mendryk: Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa. W: Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. Red. A. Sitko-Luterek. PWN, Warszawa 2007.
  8. W. Czakon: Istota i przejawy kompetencji relacyjnej. W: Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  9. J. Światowic: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu