BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Istota sprawozdawczości w generowaniu informacji promocyjnej przedsiębiorstwa
The Essence of Financial Reporting in Generating Promotion Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 352-358
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Promocja-mix, Promocja przedsiębiorstwa, Informacja marketingowa
Financial reporting, Reporting in enterprises, Promotion-mix, Promotion of enterprise, Marketing information
Note
summ.
Abstract
Sprawozdawczość finansowa stanowi integralną część rachunkowości finansowej. Jest wynikiem procesu przetwarzania danych w systemie informacyjnym rachunkowości. Końcowy efekt tych działań - sprawozdanie finansowe prezentuje informacje uzyskane w wyniku ciągłego i rzetelnego gromadzenia danych w określonym okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie finansowe przedstawia różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, charakteryzujące sytuację finansową, majątkową i wynikową podmiotu gospodarczego. Informacje generowane przez sprawozdawczość mogą być wykorzystywane na potrzeby działalności promocyjnej przedsiębiorstwa. Standardowy koszyk promotion mix powinien być uzupełniany o elementy umożliwiające wsparcie klasycznych instrumentów promocji. Jednym z nich jest niewątpliwie sprawozdawczość, zapewniająca generowanie spójnej bazy informacyjnej o sytuacji przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie znaczenia sprawozdawczości w generowaniu informacji na potrzeby działań promocyjnych przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota sprawozdawczości, jej miejsce w systemie rachunkowości oraz możliwości zastosowania informacji przez nią generowanych w działalności marketingowej jednostki gospodarczej.

A crucial role of a financial reporting as an intcgral part of accountancy is to generate information about financial status of (he company. That information can be used to support promotion activity. Using the financial reporting in marketing is a result of searching alternative instruments which may develop a traditional promotion mix. The financial accountancy connects the company with its environment. A proper application of the financial reporting in promotion may bring significant benefits without incurring additional costs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Ossowska, P. Szczypa: Rachunkowość zagadnienia podstawowe. Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin 2004.
  2. Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  3. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  4. Rachunkowość a zintegrowane, zarządzanie przedsiębiorstwem. Red. E. Nowak, A. Kaszuba-Perz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
  5. M. Nowak: Controlling działalności marketingowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu