BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konkurencyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe a rozwój regionów
Competitive Enterprises Delivering Business Services and Regional Progress
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 359-366, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Usługi biznesowe, Rozwój regionalny
Enterprise competitiveness, Business services, Regional development
Note
summ.
Abstract
Jedną z podstawowych cech gospodarek rynkowych, a taki charakter ma większość gospodarek narodowych na początku XXI wieku, jest ciągła rywalizacja, konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami. Od wyników tej gry rynkowej zależy utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku. Poszczególne przedsiębiorstwa usiłują zdobyć przewagę nad swoimi konkurentami poprzez wzmacnianie swoich zasobów i doskonalenie zachodzących w nich procesów. Badanie zagadnień związanych z konkurencyjnością przedsiębiorstw stanowi obecnie ważne zadanie, ale jednocześnie jest to duże wyzwanie dla badaczy ze względu na zlożoność pojęcia konkurencyjności oraz zróżnicowanie sposobów jej kreowania. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych uwarunkowań konkurencyjności przedsiębiorstw świadczących usługi biznesowe oraz wskazanie potencjalnych możliwości oddziaływania tego podsektora na rozwój regionów.(fragment tekstu)

Alongside increascd integration and globalization, competiveness is constantly getting greater incaning. In a micro-economical approach, competiveness relates mainly to companies, which are obliged to hold an adequate competitive stand. This position, will depend on many factors, but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enteiprises may turn out to be leading propulsions of regional progress. This may especially occur, in case of companies delivcring business services, which role in European, Polish and regional economy, inereases constantly.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Flejterski: Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. "Gospodarka Planowa" 1984, nr 9, s. 391.
  2. M. Gorynia: Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia podejścia. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1998.
  3. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. TNOiK, Toruń 2005.
  5. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. TNOiK, Toruń 1999.
  6. C.K. Prahalad, G. Hamel: The Core Competence oj' the Corporation. "Harvard Business Review", May June 1990, s. 83-84.
  7. G. Hamel, L. Valikangas: W poszukiwaniu zdolności strategicznej regeneracji. "Harvard Business Review Polska", listopad 2003.
  8. B. Kożuch, B. Plawgo: Współdziałanie jako imperatyw współczesnych przedsiębiorstw i instytucji. W: Relacje z otoczeniem. Red. R. Rutka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Organizacja i Zarządzanie. Zeszyt nr 17, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
  9. A. Stabryła, II. Piekarz: Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm. Red. R. Krupski. Materiały Konferencyjne, Poldruk, Wałbrzych 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu