BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Melnikas Borisas (Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania)
Title
Modern Society: Life - Long Learning Systems for Management Specialists
Nowoczesne społeczeństwo: system ciągłego kształcenia specjalisty ds. zarządzania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 377-400, bibliogr. 34 poz.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Społeczeństwo, Zarządzanie, Kształcenie menedżerów
Society, Management, Managers training
Note
streszcz.
Abstract
Publikacja przedstawia analizę aktualnych problemów zarządzania rozwojem specjalistów z zakresu zarządzania. Celem publikacji jest sformułowanie i wskazanie na możliwości aplikacji na współczesnego zarządzania zasad ciągłego kształcenia i rozwoju specjalisty ds. zarządzania jak również opisanie oryginalnego modelu zarządzania rozwojem w oparciu o idee ustawicznego (ciągłego) kształcenia.(abstrakt oryginalny)

Priority in applying these principles should be given to establishment and development of management specialist development systems that are based on the implementation of the idea of integrated individualized academic studies and "life-long learning". This idea could be viewed as having especially good prospects in the countries of Eastern and Central Europę, which are seeking to establish and develop modern management specialist development systems. Further theoretical studies and practical works for public management specialist development improvement should be viewed as an essential prerequisite for successful encouragement of social and economic advancement in Lithuania and other Eastern and Central European countries, as well as in the whole European Union.(fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu