BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Zdzisław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Czyż Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu strategii opcyjnych jako instrument wspierania rozwoju przedsiębiorstw
Currency Risk Management Using Option Strategies as an Instrument of Supporting Companies' Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 401-410, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Ryzyko walutowe, Wspieranie przedsiębiorczości
Financial risk management, Currency risk, Entrepreneurship support
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu nie było zaprezentowanie wszelkich sposobów zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym ani nawet przedstawienie wszelkich strategii wykorzystujących opcje walutowe, gdyż taka prezentacja wykraczałaby daleko poza ramy artykułu. Opracowanie miało raczej na celu powiązanie ryzyka kursowego i jego zabezpieczania, przy użyciu opcji walutowych, z rozwojem przedsiębiorstw.(fragment tekstu)

The activity of every company is a subject of the risk. One of the risks is a currency risk. It concems not only the companies which conduct foreign trade transactions, but also those which have part of their assets or capitals nominated in foreign currency. As the currency risk can highly affect the results of a company, it is imperative to manage that kind of risk. One of the ways which can bc used in order to secure a company against currency risk are currency options. Unfortunately recently observed tries ot using currency options has given rather negative effeets. Therefore it is vital to present and characterizc those instmments and their influence on company's growth.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Zając: Polski rynek walutowy w praktyce. Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa 2005.
  2. Polska 2008. Raport o stanie handlu zagranicznego. Red. A. Piątkowska. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
  3. P. Misztal: Zabezpieczanie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004.
  4. Współczesny bank. Red. W.L. Jaworski. Poltext, Warszawa 1998.
  5. A. Weron, R. Weron: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
  6. J. Hull: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press, Warszawa 1998.
  7. J.C. Francis: Inwestycje. Analiza i zarządzanie. WIG-Press, Warszawa 2000.
  8. W. Dębski: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  9. D. Jarosz: Fundusz dla "zarażonych " opcjami potrzebny od zaraz. "Gazeta Giełdy PARKIET" z 30.01.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu