BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Joanna (Uniwersytet Gdański)
Title
Fundusze poręczeń kredytowych w Polsce w świetle kryzysu dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
Guarantee System in Poland in the Scope of the Financial Crisis in the Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 411-420, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Fundusze poręczeń kredytowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financing enterprises, Credit guarantee funds, Small business
Note
summ.
Abstract
Koncepcja systemu poręczeń kredytowych w Polsce zakładała utworzenie wiarygodnego systemu regwaracji dla lokalnych i regionalnych funduszy doręczeniowych w strukturach Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank miał natomiast powoli wycofywać się z aktywności poręczycielskiej dla sektora MSP. Tymczasem system regwaracji nie powstał wcale, a Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych dynamicznie rozwija działalność doręczeniową - konkurencyjną do działalności funduszy, w których jest udziałowcem (dokapitalizowanie funduszy). Ważniejsze jest jednak to, że w obecnym stanie działania lokalne i regionalne fundusze nie są wiarygodnym partnerem dla banku i nie obniżają wymogów kapitałowych.(fragment tekstu)

The purpose ot this aniele is to present recommendations for the Polish Guarantee Scheme in the scope of the financial crisis and constraints in SMEs financing. The article highlights the broad overview ot the Guarantee System in Poland and the coneeptual characteristics and good praetiees of the European guarantee systems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Pombo, A. Herrero: Los Sistemas de Garantia para la Micro y la Pyme en una Economia Globalizada. Cyberlibro 2003.
  2. A. Nolan: Entrepreneurship and Local Economic Development. Organisation for Economic Cooperation and Development, January 1, 2003, s. 153.
  3. M. Gajewski, T. Kiliański, J. Szczucki: Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych. Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu