BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiernożycka-Sobejko Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Województwo zachodniopomorskie w pogoni za Doliną Krzemową
The Zachodniopomorskie Region in Pursuit for Silicon Valley
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 221-218
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Województwo
Voivodship
Note
summ.
Abstract
Czy istnieje realna szansa, że na terenie województwa zachodniopomorskiego, kiedś uważanego za skrajnie położony region, obecnie za bramę ku zjednoczonej Europie, powstaną z prawdziwego zdarzenia, przykładem Doliny Krzemowej, klastry przemysłowe? Czy region ten potrafi wykorzystać swoje położenie oraz to, że do stolicy Niemiec jest bliżej niż do własnej? Czy takie oddalenie od sąsiada (a może raczej jego bliskość), który potrafił tak szybko i spraw ie rozwinąć swoją gospodarkę, powinno stanowić przykład do dalszej wytężonej pracy? Może warto spojrzeć na województwo zachodniopomorskie tak. jak patrzy na swój region - Meklemburgię-Pomorze Przednie - burmistrz Lócknitz, mówiąc: "Jedni patrzą na nasz region jako na region położony na końcu Republiki Federalnej Niemiec, ja z kolei uważam, że jest to jej początek".(fragment tekstu)

The author of the text raises the question whether there is a chance that the Zachodniopomorskie region will become attractive region with industrial clusters. which were concentrated by competing firms linked to each other economically. Thanks to the cooperation smali and large enterprises can achieve much more than if they had to work separately. In a globalized world, in which the words of Heraclit "Panta rhei-everything flows, nothing stands in the place" are timeless. "global village" makes the world and humanity closer to each other. there must be pre-region analysis. search for the positive features and drawbacks which should be transformed to the advantages . The Chance of the region lies in the ability to provide potential investors with a highly qualified workforce. the good facilities and scientific research. reliable infrastructure binding region with the world. well-developed networt of institutions to support entrepreneurship. diverse and rich opportunities lor cooperation of localtompanies. The development of the region in today"s ecoomny has a key position. therefore buildingiis competitive advantages should be one of the key policy objectives of the local and regional levels.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. W. Burszta: Antropologia kultury. Zysk i S-ka. Poznań 1998. s. 182:
 2. M. Ziółkowski: MW społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne. Kultura i Społeczeństwo" 1998. nr 4. s. 60.
 3. J A. Sholte: ,.What is globalization? The Definitional Issue - Again". Centre for the Study of Globalization and Regionalization. University of Warwick. s. 4.
 4. W. Grzywacz: Współczesne problemy polityki gospodarczej. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne u Szczecinie. Szczecin 2000, s. 56
 5. A.B. Kisiel-Lowczyc: Współczesna gospodarka światowa. Uniwersytet Gdański. Gdańsk 1994, s. 25
 6. P. Kozłowski: Perspektywy globalizacji. W: Studia Europejskie 1 (25) 2003. Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, s. 9-14
 7. W. Grzywacz: Uwarunkowania i możliwości rozwojowe województwa zachodniopomorskiego i Szczecina. W . Integracja i tożsamość. Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej. Red. Hejterski. J. Jasnowska. W. Olejniczak. Materiały 1 Kongresu Zachodniopomorskiego. 24-26 kwietnia 2003, s. 169.
 8. Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych. Red. M. Graban. R. Piekarski. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2003, s. 7.
 9. Grzywacz: Ekonomiści i systemy ekonomiczne. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Szczecin 2005. s. 16-23.
 10. Flejterski, P.T. Wahl: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003. s. 45.
 11. A.Gwiazda:Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2000,s.8
 12. li. Schumann: Świat nie jest towarem. Deutschland 2003, nr 3. s. 40.
 13. Międzynarodowa współpraca regionów. Red. W. Ioczyski. W. Sartorius. J. Zauch. Wydawnictwo Przedświt, Warszawa 1997, 13.
 14. Drela, A. Kiernożycka-Sobejko: Ekonomizacja rynku pracy w XXI w. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, w druku
 15. M.Ciechocińska: Obszary pogranicza w warunkach transformacji systemowej. W: Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej. Red. A. Sadowski. Białystok 1995. s. 46.
 16. W.Grzywacz: Polityka spoteczno-gospodarcza, istota i założenia metodyczne. Wyższa Szkoła Zawodowa "Oconomicus". Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie, Szczecin 2005. s. 428.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu