BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochański Konrad (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżetowanie jako nowoczesna metoda zarządzania proekologicznego
Budgeting as a Modern Method of Ecological Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 219-225, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Budżetowanie, Zarządzanie, Ekologia, Ochrona środowiska
Budgeting, Management, Ecology, Environmental protection
Note
summ.
Abstract
Kluczowym determinantem przetrwania i sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw jest nieustanne dostosowywanie się do nowych procesów i zachodzących zmian. Zrealizowanie tego celu możliwe jest dzięki wykorzystaniu rachunkowości zarządczej, umożliwiającej jednocześnie osiągnąć rozwój w konkurencyjnym otoczeniu oraz dokonać wyboru najkorzystniejszego wariantu prowadzenia działalności gospodarczej przy określonych determinantach wewnętrznych i zewnętrznych. Spośród wielu instrumentów rachunkowości zarządczej, wspomagających skuteczność prowadzonej działalności proekologicznej, wyróżnić należy budżetowanie, stanowiące nowoczesną metodę zarządzania przedsiębiorstwem, oraz wysoko skonkretyzowaną formę planowania zarówno w aspekcie procedury budżetowania, jak i w postaci wielkości ekonomicznych objętych budżetowaniem. Budżetowanie jest metodą zarządzania ukierunkowaną na poprawę skuteczności wykorzystania zasobów jednostki gospodarczej. Wynikiem budżetowania jest budżet stanowiący plan działania całego przedsiębiorstwa oraz konkretnych ośrodków odpowiedzialności w ustalonym okresie1. Celem artykułu jest zaprezentowanie skuteczności wykorzystania instrumentu budżetowania jako nowoczesnej metody zarządzania proekologicznego. Przedstawiona zostanie Kota budżetowania w ochronie środowiska oraz możliwości jej wpisania w działalność proekologiczną przedsiębiorstw(fragment tekstu)

Management accounting is a field of science which can provide agreat support for the comlt supports many different company's divisions. mainly the management. A management diviston relies on accounting instruments to develop and upgrade thcir actions. One of those instruments js budgeting which may become a crucial element of the ecological management. Budgeting is afoundation ofcreation and realization ecological airns and plans which have agreat influence on company's position on the market. Budgeting can be described as a process consisted of specified activilies. It is a modern method of company's management. providing support and development of ecological aclivities and minimizing risks. Budgeting is the one of the accountancy instrument which optimizes ecological actions(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżetowanie w Przedsiębiorstwie, organizacja, procedury, zastosowanie. Red. E. Nowak. B. Nita Polska. Warszawa 2007. s. 31.
  2. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006. s. 296-297.
  3. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. H. Nowak. Ośrodek Doradztwa i Doskonała" Kadr Sp. z o.o.. Gdańsk 2002. s.26
  4. J. Marzec: Planowanie i budżetowanie działalności przedsiębiorstwa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski. 2002. s. 35.
  5. J.Komorowski: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. s. 46
  6. M. Dylewski. B. Filipiak. P. Szczypa: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe.{'"Ą finansowe i zarządcze. CeDeWu Sp. z o.o.. Warszawa 2007. s. 11.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu