BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Instrumenty informacyjne w stymulowaniu lokalnego rozwoju gospodarczego (na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego)
Informing Instruments in Stimulating Local Economic Deyelopment (Based on Zachodniopomorskie Region)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 226-233, rys.,tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy, Województwo
Local development, Economic development, Voivodship
Note
summ.
Abstract
W dobie gospodarki rynkowej i w warunkach ekspansywnej globalizacji, kiedy częste przenoszenie produkcji nie jest faktem budzącym zdziwienie, a władze samorządowe zabiegają o powstanie kolejnej rodzimej firmy na swoim obszarze, ważne wydają się działania mające na celu stworzenie silnych więzi przedsiębiorców z lokalnym środowiskiem gospodarczym i władzami samorządowymi. Istotne w tym kontekście są działania i instrumenty informacyjne, których efektem zastosowania jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony bardzo ważne wydaje się również budowanie zasobów bazy informacyjnej w gminie na temat mocnych i słabych stron funkcjonowania lokalnej przedsiębiorczości. Pomagają one bowiem ocenić realne warunki gospodarowania oraz w odpowiedzi na tę ocenę, stworzyć kompleksowy system wsparcia lokalnych firm i potencjalnych inwestorów zewnętrznych.(fragment tekstu)

Local economic policies ought to focus on specific features of local communities. including environmental particularities. These factors shape the local model of economic development. The macro economic goal of creating a corporate friendly environment in order to start, maintain and expand businesses. contributing this way into employment growth, is also the main objective in micro scalę. The aulhor in the article describes issues concerning local policies. deflning their forms and conditions upon which particular policies can be pursued. She particularly concentrates on informating instruments used to shape development on local levels.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Filipiak-Dylewska: Wybory strategiczne w rozwoju społeczności lokalnej a dylematy ich finansowania. W: Materiały konferencyjne V Zachodniopomorskiego Forum Finanse 2000. Szczecin. s.129
  2. A. Sztando: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. "Samorząd Terytorialny" 1999. 7-8. s. 79-108.
  3. W. Dziemianowicz, M. Mackiewicz, li. Malinowska: Wspieranie przedsiębiorczości przez Sarząd terytorialny. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa 2000,s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu