BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Izabela (Uniwersytet Jagielloński)
Title
"Aby chciało się chcieć pracować" - obszary zwiększania efektywności pracy pracowników
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 299-311, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Efektywność pracy, Kompetencje pracownicze, Motywowanie pracowników
Work effectiveness, Employees competencies, Motivating employees
Note
streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono obszary zwiększania efektywności pracy, leżące zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy. Aby osiągnąć wyznaczony przez organizację cel w tym zakresie, należy przede wszystkim dobrze określić kompetencje, jakie potrzebuje firma do realizacji zadań obecnie i w przyszłości. Chodzi tutaj o budowanie zespołu pracowników lojalnych, dobrze zmotywowanych, a z drugiej strony posiadających warunki do rozwoju własnego potencjału zawodowego. W realizacji tego procesu kluczową rolę odgrywa pion HR i w tym miejscu rodzi się pytanie: jaka ta rola powinna być?(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck-Krala E., Walczyk J., Rola świadczeń dodatkowych w motywowaniu pracowników IT, "Humanizacja Pracy" 2010, nr 6.
 2. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, One Press, Gliwice 2008.
 3. Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, red. B. Urbaniak, Wyd. UŁ, Łódź 2011.
 4. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
 5. http://hrstandard.pl/2011/09/23/jakie-narzedzia-stosuje-hr-trendy-hrm-2011
 6. http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/poradnictwo-zawodowe/spotkania-z-doradca-zawodowym-folder
 7. http://www.e-fundacja.pl/dla-firm-narzedzia-zarzadzania-zasobami-ludzkimi-outsourcing-funkcji personalnej.php
 8. Monostori S., Rozwiń swoją wizję, "Coaching" 2011, nr 5.
 9. Oleksyn Т., Zarządzanie zasobami ludzkimi - kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 10. Oleksyn Т., Stańczyk I., Bugaj J., Diagnoza i kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z "listy 500". Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu badawczego nr NN115 260036, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego [materiał w trakcie publikacji].
 11. Stańczyk I., Model kształtowania ról organizacyjnych i podziału kompetencji w zakresie zarządzania potencjałem pracy dla grupy kapitałowej [praca doktorska], Uniwersytet Jagielloński, Kraków2006, s. 151 [wydruk komputerowy],
 12. Urlich D., Allen J., Brockbank W., Younger J., Nyman M., Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi - transformacja zgodna z oczekiwaniami klientów i inwestorów, Oficyna Wolter Kluwer business, Warszawa 2010.
 13. Urlich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 14. Wood R., Payne Т., Metody rekrutacji i selekcji oparte na kompetencjach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków2006.
 15. Woodruffe Ch., Ośrodki oceny i rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu