BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewski Roman (Starostwo Powiatowe w Wałczu)
Title
Ryzyko jako nieodłączny element działalności inwestycyjnej
Risk as an Inseparable Element of Investment Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 440-448, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Ryzyko, Ryzyko inwestycyjne
Risk, Investment risk
Note
summ.
Abstract
Ryzyka w gospodarce nie da się całkowicie wyeliminować. Można je zmniejszyć lub przenieść na kogoś innego, ale ono pozostanie nadal. W pewnych sytuacjach ryzyko może sparaliżować ruch kapitału w gospodarce. Gospodarka, w której nie występuje płynny ruch kapitału nie jest gospodarką efektywną. Zysk wpływa na mobilność kapitału - ryzyko jest elementem spowalniającym jego ruch. Jest zatem w gospodarce związek pomiędzy zyskiem a ryzykiem. To właśnie dziś ryzyko jest jednym z podstawowych czynników zagrażających gospodarce. Ryzyko (w chwili obecnej bardzo wysokie) potęguje stagnację i może być przyczyną recesji gospodarczej.(fragment tekstu)

In the article, the author presents a literature-based review of the notion of risk. He describes the detailed conditions in which investments takc place as well as the factors influencing investment proccsscs. Particularly, he focuscs on the detailed conditions which are caused by external factors independent of investors and those over which investors have some power. He also makes references to the theoretical and practical aspects of risk. Finally, he explains the meaning of risk for investors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Flejterski: Metodologia finansów. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
  2. W. Tarczyński: Istota ryzyka i zarządzanie ryzykiem. W: Twój kapitał. Materiały z konferencji naukowej Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe w Szczecinie, Szczecin 2001.
  3. J. Socha: Rynek papierów wartościowych w Polsce. Instytut Naukowo-Wydawniczy Olympus, Warszawa 2003.
  4. D. Dziawgo: Credit-rating. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  5. W. Tarczyński: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
  6. J.C. Francis: Inwestycje. WIG-Prcss, Warszawa 2000.
  7. M. Gmytrasiewicz: Papiery wartościowe w rachunkowości. In for. Warszawa 1995.
  8. K. Jajuga, T. Jajuga: Jak inwestować w papiery wartościowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  9. A. Lavinc: Wszystko o funduszach powierniczych. WIG-Press, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu