BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciuk Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Significance of the Concept of Quality of Education for Didactics of Mathematics on Universities in Poland
Source
Didactics of Mathematics, 2013, nr 10(14), s. 65-76, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Matematyka, Jakość, Kształcenie ekonomistów, Dydaktyka
Mathematics, Quality, Education of economists, Didactics
Note
summ.
Abstract
In the last twenty years the number of students and universities in Poland has increased more than four times. This quantitative increase has meant for the didactics of mathematics the need to reduce the level of education. Currently, this upward trend is in reverse and the higher education sector, practically in all Europe, can expect reductions. The current efforts of policy makers and academic staff are focused on improving the quality of education in order - among other reasons - to stay competitive. Shifting focus from quantity and efficiency to quality of education can be an opportunity but also a threat. The problem is how to understand the quality of education and how it can be put into pedagogical practice. Maths education has its own specific conditions. Taking them into account may result not only in improving the quality of didactics of mathematics, but more widely - improving the quality of what is understood as the process of higher education. The article gives an overview of the changes taking place in the Polish higher education sector over the last two decades and of the various definitions of the quality of education. It also presents some conclusions on the relation between the interpretation of the quality of education and didactics of mathematics.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Buchner-Jeziorska A. (2011). Studia wyższe - bez szans na sukces?! Acta Universitatis Lodziensis. Folia Socjologica 39. Pp. 17-31.
  2. Grudowski P., Lewandowski K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Zarządzanie i Finanse. No. 3. T. I. Pp. 397-406.
  3. Löffler E. (2002). Defining Quality in Public Administration. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan005013.pdf
  4. Maciuk A. (2011). Wpływ standardów kształcenia na poziom nauczania matematyki w wyższych szkołach ekonomicznych. Didactics of Mathematics. No. 8(12). Pp. 81-90.
  5. Macukow B. (2011). Pojedynki z akredytacją i jakością - czyli jak mieć poczucie satysfakcji w kształceniu inżynierów. In: W. Martyniuk (red). Internacjonalizacja studiów wyższych. FRSE. Warszawa. Pp. 71-92
  6. Pomianek T., Rozmus A. (2010). Modernizacja finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. In: H. Samsonowicz i inni (red). Sporne kwestie strategii i rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Warszawa. Pp. 58-79.
  7. Piotrowska-Marczak K. (2013). Kontrowersje wokół systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Studia Ekonomiczne. No. 131. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Pp. 63-71.
  8. Reevers C.A., Bednar D.A. (1994). Defining quality: alternatives and implications. Academy of Management Review. No. 3. Academy of Management. Briarcliff Manor.
  9. Wilkin J. (2013). Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Wybrane problemy i postulowane. Studia BAS. No. 3. Pp. 51-70.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/dm.2013.10.06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu