BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Cieszyńska Hanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rachunkowość jako element nowoczesnego systemu informacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw
Accounting as a Component of a Modern Information System of Small and Medium Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 467-473, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rachunkowość, Informacja o przedsiębiorstwie, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Accounting, Company information, Small business
Note
summ.
Abstract
Dostęp do informacji jest niewątpliwie koniecznością dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. Niestety większość małych i średnich przedsiębiorstw nie może sobie pozwolić na sprawnie funkcjonujący system informacji. Koszty pozyskania informacji są bowiem dla nich zbyt wysokie. Zdobycie rzetelnej informacji uzależnione jest od dwóch czynników: pracy intelektualnej, związanej z zebraniem i przygotowaniem informacji oraz od czynnika związanego z urządzeniami przetwarzającymi i przechowującymi dane. Systemy informacyjne, które potrafią szybko zdobyć, przetworzyć, odpowiednio przechowywać i dostarczać niezbędne informacje o wysokiej jakości są wciąż jeszcze drogie i poza zasięgiem najmniejszych przedsiębiorców. Dlatego tak ważne jest podkreślanie roli i znaczenia systemu rachunkowości jako elastycznego i stosunkowo niedrogiego źródła informacji dopasowanego do indywidualnych potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)

Changeable macro and micro surroundings conditions cause enterprises to need more topical infounation to face increased competition. A fundamental source of information abont enterprise's financial situation is an accounting system. The article presents an accounting as a very important part of the enterprise's information system. An amount as well as quality of information depends on the structure and the effectiveness of this system. The study shows the significance of information and its influence on making decision and satisfying enterprise's needs, particularly small and medium sized ones.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. R. Drewniak: Rola systemu informacyjnego w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXX, Zeszyt 341, Toruń 2000.
 2. J. Czerniak: Informacja i zarządzanie. PWE, Warszawa 1978.
 3. E. Kolbusz: Strategiczne zarządzanie informacją. W: Strategia systemów informacyjnych 1999. Materiały konferencyjne AE w Krakowie, Kraków 1999.
 4. B. Stefanowicz: Informacyjne systemy zarządzania. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 5. J. Oleński: Ekonomika informacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 6. E. Kolbusz: Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne. WNUS. Szczecin 1993.
 7. A. Nowicki: Strategia doskonalenia systemu informacyjnego u1 zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 8. E. Terebucha: System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970.
 9. A. Karmańska: Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Red. P. Wachowiak. Stowarzyszenie Ksiągowych w Polsce, Warszawa 2006.
 10. Mała Encyklopedia Rachunkowości. PWE, Warszawa 1964.
 11. A. Helin: Ustawa o rachunkowości. Podatkowe komentarze praktyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 12. A. Jaklik, B. Micherda: Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Kraków 1992.
 13. B. Micherda, M. Szulc: Prawo bilansowe i podatkowe we współczesnej rachunkowości. Problemy rachunkowości nr 3, Warszawa 2004.
 14. M. Ossowska: System rachunkowości - jego funkcje i zasady. W: Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości. Red. P. Szczypa. CeDeWu, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu