BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Konkurencyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi biznesowe szansą rozwoju regionów
Competitive Enterprises Delivering Business Services-a Major Opportunity for Regional Progress
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 273-279, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Konkurencja, Usługi biznesowe, Rozwój, Przedsiębiorstwo
Competition, Business services, Development, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Wraz z pogłębianiem się procesów integracji oraz globalizacji, konkurencyjność nabiera coraz większego znaczenia. W sytuacji nieograniczonych potrzeb oraz ograniczonych zasobów konkurencja stymuluje postęp społeczno-ekonomiczny, innowacyjność i racjonalne gospodarowanie, "oznacza wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania właściwego problemu, we właściwym miejscu i we właściwym czasie". Konkurencyjność jest kategorią wielopłaszczyznową, rozpatrywaną w skali mikro-, mezo-. makro- i megaekonomicznej. Jest jednym z najczęściej wymienianych pojęć w literatur/ e ekonomicznej, zjawiskiem docenianym przez teoretyków i praktyków gospodarczych, którzy upatrują w niej m.in. szansy odwrócenia tendencji niskiego wzrostu gospodarczego2. W skali mikroekonomicznej konkurencyjność odnoszona jest głównie do przedsiębiorstw, które aby odnieść sukces rynkowy, muszą posiadać odpowiednią pozycję konkurencyjną. Uzyskanie takiej pozycji jest możliwe dzięki posiadaniu atutów cenionych przez rynek (przewagi konkurencyjnej). Zalety te są podzielone w ramach łańcucha wartości złożonego z podstawowych funkcji przedsiębiorstwa, a uzyskanie przewagi jest zależne od osiągniętych wyników na poszczególnych ogniwach łańcucha.(fragment tekstu)

Alongside inereased integration and globalization, competiveness is constantly getting greater meaning. In times of unlimited needs and highly limited resources, competiveness stimulates both socialand economical progress, as well as innovativeness and rational management. Competiveness is multi-dimensional category, which should be considered in a micro-. mezzo-. macro- and mega- economical scale. In a micro-economical approach, competiveness relates mainly to companies. which are obliged to hołd an adequate competitive stand. This position. will depend on many factors, but will allow them to achieve success eventually. Highly-competitive enterprises may turn out to be leading propulsions ot regional progress. This may especially occur, in case of companies delivering business services. which role in European, Polish and regional economy, inereases constantly.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. G.A. Hale:Managing for Competitiveness, Executive Excellence. New York 1988. s. 11.
 2. B. Dobiegała-Korona. S. Kasiewicz: Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce. "Prace i Materiały" IFGN. Tom LXXIX. AGH. Warszawa"2000. s. 89
 3. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2000. s. 130-134
 4. A. Stabryła. H. Piekarz: Zarządzanie rozwojem w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: Zarządzanie strategiczne. Strategie małych firm. Red. R. Krupski. Materiały Konferencyjne. Poldruk. Wałbrzych 2005,s.53
 5. Z. Pierścionek: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003
 6. Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Red. M. Gorynia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2002.
 7. Rynek wewnętrzny w 1996 roku. GUS. Warszawa 1997, s. 89.
 8. Rynek wewnętrzny w 1996 roku. GUS. Warszawa 1997. s. 89:
 9. L.. Kuczewska: Przeobrażenia zachodzące w usługach biznesowych w latach 1993 1996. "Handel wewnętrzny" 1998. nr 3, s. 11; M. Chłodrocki: Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2004, s. 14.
 10. K. Kłosiński, D. Mongiałło: Usługi biznesowe w Unii Europejskiej na przełomie wieków. "Wiadomości statystyczne" 2005, nr 12. s. 95.
 11. Szymaniak: Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. W: Globalizacja usług.Outsourcing, offshoring i shared services centers. Red. A. Szymaniak. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008. s. 285
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu