BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego - Radom i Kielce
The Competitiyeness of Local Government Units - Radom and Kielce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 280-286, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Konkurencyjność, Samorząd terytorialny
Competitiveness, Local government
Note
summ.
Country
Kielce, Radom
Kielce, Radom
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest porównanie konkurencyjności dwóch miast - Radomia i Kielc. Badane miasta są oddalone od siebie o około 80 km, mają niemal taką sama powierzchnię - Radom 112 km2, a Kielce 110 km2 i zbliżony potencjał społeczny - u 2006 roku w Radomiu mieszkało 225 810 osób. zaś w Kielcach 207 188 osób3. Obydwa posiadają status miasta na prawach powiatu. Kielce są ponadto stolicą województwa świętokrzyskiego. Radom i Kielce często stanowią dla siebie wzajemną bazę odniesienia w ocenie procesów rozwojowych, głównie przez środowiska lokalne. Stąd interesujące wydaje się porównanie wielkości obrazujących ich konkurencyjność(fragment tekstu)

T he aim ot this paper is eomparative analysis of the competitiveness two cities - Radom and Kielce. The set of the 16 measures was apply to the estimation ofthc competitiveness both cities. The most of data come from Regional Data Bank and related to year 2006. The analysis showed, that Kielce was more competing than Radom in the examined period Among the 16 variables included in examination. in 15 cases Kielce was better than Radom(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Red. J. Kot. Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego. Kielce 2007. s. 62-69:
  2. R. Nowacki:Wykorzystywanie promocji w kreowaniu konkurencyjności gminy. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1161. Wydawnictwo AE im. 0.Langego we Wrocławiu,nr 1161.Wydawnictwo AE im.O.Langego we Wrocławiu. Wrocław 2007. s. 719-729.
  3. B. Filipiak. M. Kogut. A. Szewczuk. M. Zioło: Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania,finanse i procedury. Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2005. s. 10: W. Dziemianowicz: konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008. s. 27-29.
  4. k. Gawlikowska-Hueckel, S. Umiński: Ocena konkurencyjności województw. Seria: Polska Regionów,nr 12, Gdańsk 2000, s. 7.
  5. Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Red. R. Brol. Wydawnictwo Akaia Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998. s. 12-13.
  6. M. Miszczuk: PotencjaI finansowy jednostek samorządu terytorialnego jako element kurencyjności regionów w Polsce. W: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacjiprzestrzeni. Red. J. Kot. Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego, Kielce 2007.s.495-503 s. 495-503;
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu