BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Wpływ zdolności kredytowej JST na siłę oddziaływania poszczególnych determinant wyboru źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie jednostek z województwa lubelskiego
The Impact of Local Governments' Credit Standing into Influence's Power of Determinants of Choosing Sources of Investments' Finance According to Lublin Voivodeship Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 287-294, tab.,rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Zdolność kredytowa, Samorząd terytorialny, Źródła finansowania, Inwestycje, Infrastruktura, Województwo
Credit capacity, Local government, Source of financing, Investment, Infrastructure, Voivodship
Note
summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego podejmując decyzję o wyborze zwrotnego źródła finansowania działalności inwestycyjnej biorą pod uwagę wszystkie aspekty prawne, finanse i organizacyjne, wpływające na efektywność pozyskiwanych środków. Każdy bowiem z potencjalnych instrumentów niesie ze sobą szereg korzyści, które mogą przyczyniać się nie tylko do obniżenia kosztów kapitału, ale także wpływać na całość funkcjonowania inwestycji lub samej jednostki. Na etapie podejmowania decyzji analizowanych jest więc szereg aspektów zarówno finansowanych, jak i pozafinansowych, z których każdy ma inną siłę oddziaływania na ostateczny wybór.(fragment tekstu)

The main aim ofthe article is detecting changing of influence's power of determinants of choosing sources of local government's investments' finance with modification of its credit standing. The first part presents the results of researches with generał estimation of impaet for individual factors. The second part presents the assessment of credit standing of local governments from Lublin voivodeship. The third part presents the analysis of factors which credit standing's increasing makes raising the power of their influence and factors for which improvements of credit reliability effects decreasing of importance in decision process.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A.Korzeniowska: Postrzeganie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim przez banki oraz władze samorządowe. W: Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim. Red J. Węcławski, M. Kicia. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu