BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsiak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Kontrowersje wokół zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
The Controversy about the Local Government Debt
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 328-334
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Samorząd terytorialny, Zadłużenie
Local government, Indebtedness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie wybranych aspektów związanych z bezpieczeństwem finansów samorządowych, w tym wynikających z próby zreformowania "sztywnych" wskaźników zadłużenia JST(fragment tekstu)

The article presents chosen aspects of the local government finance safty in Poland which are presented according to the current law. Also author concentrated on the new governmentai concept of public finance reform, which are included in the project of the Public Finance Act There art few propositions related with the local government finance e.g. debt levels, balanced budget.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Babczuk: " Miękkie " ograniczenia budżetowe jako przestanku niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2008. nr 3, s. 5-15.
 2. K. Owsiak: O potrzebie innego spojrzenia na bezpieczeństwo finansów samorządowych. W: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego.Red. S. Kańduła. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznan 2008. s. 154-166
 3. W. Gonet: Wielkość maksymalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 11.
 4. P. Swianiewicz: Co znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej? "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2, s. 10-11.
 5. E. Salik: Formy ograniczania zadłużenia się jednostek samorządu terytorialnego a działalność regionalnych izb obrachunkowych. W: Wybrane problemy finansów samorządu terytorialnego. Red.L.Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 194
 6. E. Chojna-Duch: Zagadnienie długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11, s. 7.
 7. E.Chojna-Duch: Zagadnienie długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 11, s. 9-10.
 8. A. Borodo: Sprawy finansowe samorządu w projekcie ustawy o finansach publicznych z 2008-wybrane zagadnienia. "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 7.
 9. M. Wiśniewski: Determinanty zadłużenia gmin w Polsce. W: Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak. K. Kietlińska. Ditln. Warszawa 2007.
 10. A. Werwińska: Konsekwencje nadania jednostkom samorządu terytorialnego prawa do zaciągania zobowiązań. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J.Głuchowski. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń 2008. s. 279-289.
 11. J.Sierak.Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego W:gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym .Red. U. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008,s.214-215
 12. W. Miemiec: Podstawowe założenia reformy finansów samorządowych według projektu ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2008, nr 10, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu