BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Gospodarka finansowa sołectwa i planowane kierunki zmian w tym zakresie
Sołectwo Financial Management and Planned Changes in that Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 342-350, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Finanse, Gospodarka
Finance, Economy
Note
summ.
Abstract
Polskie sołectwa, których gospodarka finansowa stanowi przedmiot zainteresowania autorki niniejszego opracowania, bardzo dobrze wkomponowują się w podstawowe założenia zasady subsydiarności, określanej często jako zasada pomocniczości. Sołectwa są kategorią historyczną której korzenie sięgają jeszcze czasów średniowiecza. Aktualnie są one jednymi z najmniejszych jednostek pomocniczych, usytuowanych na obszarach wiejskich. W odróżnieniu od dzielnic i osiedli, ich granice ściśle pokrywają się z lokalną siecią osadniczą, czyli granicami wsi, przez co jednostki te wykazują ścisłe powiązanie z potrzebami lokalnych wspólnot samorządowych, potrzebami, które mogą być często zaspokojone na poziomie niższym niż poziom gminy. W opinii autorki istnienie sołectw to pozytywny przejaw lokalnej aktywności społecznej oraz inicjatyw obywatelskich na obszarach wiejskich. W Polsce liczba jednostek pomocniczych tego typu wynosi 40 3485.(fragment tekstu)

Analysis of the financial position of Polish sołectwos (designated rural communities). being a particular class of auxiliary units of gminas (municipalities). reveals their relatively low status in the Polish system of local government, and this fact undoubtedly weakens local community activity and civic initiatives in rural areas. An attempt to address these problems is made in the most recent parliamentary bill on sołectwos, drafted by the Ministry of Internal Affairs and Administration. The presew paper aims to give an analysis and critical assessment of the new rules on sołectwo finances as prosed in that bill.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu