BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Grażyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Promocja jako czynnik kształtowania wizerunku miast i gmin województwa zachodniopomorskiego
Promotion as a Factor of Image Creation of Cities and Municipalities in Westpomeranian Voiyodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 360-367, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Promocja, Wizerunek miasta, Gmina, Województwo
Promotion, City image, District, Voivodship
Note
summ.
Abstract
Nasilająca się konkurencja między ośrodkami, rywalizacja o ważnego inwestora, turystę, zadowolonego mieszkańca są przyczynami wzmożonych działań promocyjnych prowadzących do kreowania dobrego wizerunku i silnej marki, co z kolei wiąże się z ich satysfakcją. Satysfakcja jest to subiektywne odczucie zadowolenia z odniesionych korzyści i spełnionych oczekiwań z nabycia, konsumpcji i użytkowania produktu bądź usługi, wynikające zaspokojenia potrzeby lub rozwiązania występującego problemu. Marka miasta jest tym, co wyróżnia je spośród innych miast, tworzy niepowtarzalny klimat, gwarantuje oczekiwań; wrażenia(fragment tekstu)

The paper presents the rules of image creation of cities, municipalities and regions. There is alsopresented the importance of promotion in creating the image as well as there is the characteristic ol promotional actions of chosen cities and municipalities from Westpomeranian voivodeship. An important rcmark is made: just promotion is not enough - unless a tourist finds an excellent base and ntercsting events. and unless an entrepreneur finds a promising investment offer - they will leave and laever come back.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J.Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE. Warszawa 2002. s. 128.
  2. G. Rosa: Komunikacja marketingowa. WNUS, Szczecin 2005. s. 75.
  3. T. Markowskiego: Marketing terytorialny. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2006
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu