BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosińska Joanna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Finansowanie inwestycji komunalnych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przykładzie miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego
Eu Structural Funds in Financing of Municipal Inwestments on Example of Cities with County Status in the Zachodniopomorski Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 368-376, rys., tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Mienie komunalne, Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Finanse
Municipal property, Structural funds, EU funds, Finance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena wykorzystania środków z funduszy strukturalnych do finansowania inwestycji gmin w latach 2004-2007. Badaniem objęto miasta na prawach powiatu woj. zachodniopomorskiego. W województwie zachodniopomorskim funkcjonują 3 miasta na prawach powiatu: Koszalin, Szczecin i Świnoujście. Miasta te różnią się pod względem zajmowanej powierzchni oraz liczby mieszkańców, jednak wszystkie trzy są gminami o charakterze turystyczno-przemysłowym(fragment tekstu)

Local governments were composed in result decentralization ot public finance. They are responsible for satisfying needs of local communities. In this purpose they dispose of plenty ot instruments among which municipal investments are at the main position. The revenues' potential of local governments restricts their activeness in this spectrum. They have to look for external sources of financing of investments, such as EU structural funds. The article presents municipal utilization of structural by cities with county status in the Zachodniopomorski Region in 2004-2007.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J.Czempas: Inwestycje gminne znaczenie i pomiar. I Forum Samorządowe. Polska Samorządność w integrującej się Europie. Wydawnictwo Fundacja na rzecz US. Szczecin 2004. s. 85.
  2. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. Wydawnictwo SGH.warszawa 2007. s. 164.
  3. O.Ławińska: Zarządzanie działalnością inwestycyjną gminy zarys problemu. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.s.353; M. Jastrzębska: Zarządzanie finansami gmin aspekty teoretyczne. Wydawnictwo UG. Gdańsk 1999. s. 123
  4. D. Hajdys: Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2007, 10. s. 7. 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu