BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Title
Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego
Institutions in Pomeranian Voivodship Poviats
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 400-409, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Województwo, Powiat
Voivodship, County
Note
summ.
Abstract
Druga część reformy terytorialnej kraju ustanawiająca od 1999 roku powiaty i samorządowe województwa zakończona została w momencie przeprowadzenia wyborów samorządowych i zaprzysiężenia nowych rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, co miało miejsce w IV kwartale 1998 roku. Poprzedzona była ustanowieniem nowego podziału terytorialnego kraju oraz uchwaleniem ustaw ustrojowych i kompetencyjnych dla poszczególnych szczebli administracyjnych, umożliwiających przeprowadzenie wyborów według nowego porządku. Jednym z etapów prac było przeprowadzenie reformy powiatowej , która prowadzić miała do odbudowy więzi lokalnych, stanowiących podstawę społeczeństwa obywatelskiego i samorządu w skali ponadlokalnej. Dlatego też powiatom przedzielono realizację zadań lokalnych, przekraczających możliwości gminy(fragment tekstu)

The article provides analyses of the ability of poviat towns in Pomeranian Voivodship to accomplish their functions on a higher than commune level. The research has been conducted from the perspective of the institutions which are described as essential for the performance of the public tasks for the benefit ot poviat towns and surrounding communes. The research part is preceded by theoretical discussions on the role of poviats in the administrative structure of Poland. Moreover, the article presents the network of poviats in Poland as well as the process of its evolution to its current structure(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zamykacze. Kraków 2006. s. 273.
  2. Prawo administracyjne. Część ustrojowa. Red. Z. Niewiadomski. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002. s. 147.
  3. Z.Gilowska. G. Gorzelak. B. Jałowiecki. K. Sobczak: Kierunki polityki regionalnej Polski. Studia Regionalne i Lokalne nr 24 (57). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1998. s. 47.
  4. M. Kulesza: Podstawowe kryteria podziału terytorialnego kraju na powiaty i województwa. Kancelaria Rady Ministrów, Warszawa 1998: podano za L. Patrzałek: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 2000. s. 22-23.
  5. R.Brol: Powiatowe dylematy. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak,A.Szewczuk. Z. Zychowicz. II Forum Samorządowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005. s. 93.
  6. R.Brol: Kryteria delimitacji powiatów. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red.R.Brol. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1023.Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław 2004. s. 333-334.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu