BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skorwider Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach prawnych
Limits of Debt in Local Government Units - New Law Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 410-416, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Zadłużenie, Samorząd terytorialny
Indebtedness, Local government
Note
summ.
Abstract
Celem badań było określenie konsekwencji wdrożenia nowych uregulowań prawnych dotyczących zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzono analizę dokumentacyjną aktów prawnych - ustawy o finansach publicznych1 oraz projektu ustawy o finansach publicznych2. Na podstawie danych zagregowanych Ministerstwa Finansów za lata 2005-2008 dokonano analizy porównawczej poziomu zadłużenia i możliwości spłaty zadłużenia przez samorządy różnych szczebli(fragment tekstu)

The necessity of using debt in the activity ot local government units is caused by variety ot public task and kick of financial means in local budgets. New law regulations concerning public finance which should be implemented in the year 2009, initiate new limit of debt for individual unit of local govemment. That limit is connecting with the possibility of creating operational budget surplus. The construction of the index can cause that some of local government shall be limited and shall not get external money from the financial market. The aim of research was to point out consequences plementation new law conceming debt in local government.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Trojanowska: Wydatki inwestycyjne a poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego.W:Harmonizacja finansów publicznych w skali narodowej i europejskiej. Red. K. Piotrowska-Marczak. K.Kietlińska. Dilin. Warszawa 2007, s. 508.
  2. A. Werwińska: Konsekwencje nadania jednostkom samorządu terytorialnego prawa do zaciągania zobowiązań. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J. Głuchowski.Wyd. Nauk. UMK. Toruń 2008. s. 286
  3. M. Dylewski, B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia,procesy,decyzje. PWN. Warszawa 2006, s. 177
  4. M. Jastrzębska: Ograniczenia w zaciąganiu długu przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań w państwach członkowskich Unii Europejskiej. "Finanse Komunalne 2006. nr6,s.27
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu