BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smalec Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Skuteczna komunikacja podstawą partnerstwa w regionie
Efficient Communication as a Base for Partnership in Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 417-424, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Partnerstwo biznesowe, Region
Business partnership, Region
Note
summ.
Abstract
Ogólnie ujmując, partnerstwo to współuczestniczenie w czymś, czyli dążenie do budowania trwałych związków z otoczeniem, opartych na obustronnym zaufaniu. Kluczową rolę odgrywa tu komunikacja (zarówno formalna, jak i nieformalna), która zapewnia przepływ informacji między uczestnikami. Niezbędne jest również aktywne zarządzanie tym przepływem. Komunikacja w jst powinna brać pod uwagę aktywność wielu podmiotów, np. władzy lokalnej, interesariuszy, mediów. Komunikacja to zarządzanie dialogiem jednostek samorządowych z otoczeniem rynkowym. Partnerstwo wymaga "poważnego", profesjonalnego traktowania się stron oraz postrzegania sukcesu jako korzyści dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. Zaś bez skutecznej komunikacji, prawidłowo prowadzonej, nie jest możliwa dobra współpraca na zasadzie partnerstwa. Należy bowiem podkreślić, że każde partnerstwo jest przykładem współdziałania czy współpracy, lecz nie każde współdziałanie, nie każda współpraca ma charakter partnerski. Zaś sprawny system komunikacji w administracji samorządowej wpływa na efektywne wykorzystanie partnerstwa z różnymi odbiorcami(fragment tekstu)

Partnership in regions should be based on sharing the knowledge, freedom of communicaiion and team problem solving. To achieve eftective communication a good will of partners is needed. Such partnership contributes to fast and more effective region development, Nevertheless, the correct and open communication, that is the managing of a dialogue between the local government and market surrounding. Without the dialogue it is impossible to build the regional/ local partnership.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. F. Engel. M. R. Warshaw, T. C. Kinnear: Promotion Strategy. Irwin. Chicago 1998.
 2. J.W. Wiktor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Wyd. Naukowe Warszawa 2001, s. 10-11
 3. Komunikacja marketingowa.Red.M.Rydel.ODDiDK Sp.z o.o.,Gdańsk 2001,s.20
 4. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Kraków 2007. s. 152-155
 5. S. Lermer: Miłość i strach. Siedem zasad udanego partnerstwa. GWP, Gdańsk 1995, s. 45.
 6. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Kraków 2007. s. 155.
 7. E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005. s. 168.
 8. A. Sulejewicz: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Monografie i Opracowania nr 427. Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, s. 72.
 9. A. Pluta-Zaremba: Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich ujęty podmiotami gospodarczymi. W: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorcach (w warunkach wejścia do UE). Red. A. Sosnowska. Wydawnictwo SGH. Warszawa 2004, s. 97.
 10. J.T. Mentzer, S. Min. Z.G. Zacharia: The naturę of interftrm partnering in supply chain managemenl- "Journal of Retailing" 2000. vol. 76. nr 4. s. 550
 11. C. Black. A. Akintoye, H. Fitzgerald: An analysis of success factors and benefits of partnering in construction. "International Journal of Project Management" 2000. nr 18. s. 423
 12. M. Czeszejko-Sochacka. E. Grzędzińska: Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych wPolsce. W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. PTE, Szczecin 2004, s. 274
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu