BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr - problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 7-8
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Nauki ekonomiczne, Materiały konferencyjne
Economic sciences, Conference materials
Abstract
Celem Konferencji było przedstawienie ważniejszych problemów związanych z badaniami naukowymi w zakresie nauk ekonomicznych, wymiana poglądów na tematy sporne lub wymagające interpretacji, związane z badaniami i pracami realizowanymi w celu uzyskania kolejnych stopni i tytułu naukowego, zasad recenzowania opracowań i dorobku naukowego, wymogów redakcyjnych stosowanych wobec referatów, artykułów i rozpraw naukowych. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu