BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych
The Choosen Problems Connected with Metodology of Economic Scientific Research
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 38-46, bibliogr. 20 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Metodologia badań, Ekonomia, Badania naukowe
Research methodology, Economics, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodologią badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Wskazano główne zagadnienia dotyczące stawiania problemów naukowych, hipotez badawczych, metodyki doboru próby, a także rodzajów badań. (abstrakt oryginalny)

In the paper some of important problems connected with preparing the scientific research are presented. The Author discussed problems of the methodology of economic research like a theme, goals, hypothesis, methods and results. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. 2007: Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. 1996: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa.
 3. Drozdowicz Z. 2008: Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu. Nauka, PAN, Warszawa.
 4. Heller M. 1992: Filozofia nauki. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 5. Hübner P. 2004: Historia magisterium. Forum Akademickie, nr 2.
 6. Klamut I 2008: Makdonaldyzacja i niebieskie migdały. Forum Akademickie, nr 12.
 7. Klepacki B. 1987: Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, Ekonomika Rolnictwa, T. 84, z. 3.
 8. Kolman R. 2004: Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk.
 9. Kostera M. 2005: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Mendel T. 2004: Metodyka pisania prac doktorskich. AE Poznań.
 11. Mikołajczyk Z. 1999: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Miszczak W. 2004: Projektowanie próby. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 13. Lipiński E. 1981: Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu ekonomisty. PWE, Warszawa.
 14. Pawłowski Z. 1972: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.
 15. Rutkowski J. 1999: O warsztacie uczonego i nauczyciela. [W:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce. Wyd. Key Text, Warszawa.
 16. Sławińska M., Witczak H. 2008: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 17. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa.
 18. Steinhaus H. 1980: Słownik racjonalny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 19. Wiatrak A.P., Wojtaszek Z. 1999: Zasady przygotowywania prac naukowych - na stopnie i do publikacji. Maszynopis, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
 20. Zasępa R. 1972: Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu