BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chotkowski Jacek (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Bonin)
Title
Głos w dyskusji - na konferencji z dnia 21.04.2009 r. nt. Badania w naukach ekonomicznych i rozwój kadr - problemy merytoryczne, metodologiczne oraz formalno-prawne
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 55-57
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Nauki ekonomiczne, Rozwój kariery zawodowej
Economic sciences, Career development
Abstract
Przedstawiono głos w dyskusji odnośnie potrzeby ukierunkowywania badań ekonomicznych w większym stopniu na rozwiązywanie rzeczywistych problemów praktyki rolniczej i gospodarczej. (fragment tekstu)
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu