BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klepacki Bogdan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem opracowań naukowych
The Choosen Problems Connected with Economic Scientific Publications
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 58-62, bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Metodologia badań, Ekonomia, Badania naukowe
Research methodology, Economics, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze standardami i wymogami dotyczącymi prezentacji wyników badań naukowych w formie publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem badań ekonomicznych. Zaprezentowano również niektóre wymogi stawiane rozprawom naukowym. (abstrakt oryginalny)

In the paper some of important problems connected with scientific publication have been presented. Author stated the different demands connected with preparation of papers and doctoral dissertations. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babbie E. 2007: Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa.
 2. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad. 1996: Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, Warszawa.
 3. Drozdowicz Z. 2008: Tradycje krytycyzmu i dogmatyzmu Nauka, PAN, Warszawa.
 4. Heller M. 1992: Filozofia nauki. Wprowadzenie. Wyd. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków.
 5. Hübner P. 2004: Historia magisterium. ForumAkademickie, nr 2.
 6. Klamut t. 2008: Makdonaldyzacja i niebieskie migdały. Forum Akademickie, nr12.
 7. Klepacki B. 1987: Zasady wyboru próby do badań ekonomiczno-rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., Ekonomika Rolnictwa, t. 84, z. 3.
 8. Klepacki B. 2005: Wybrane przykłady błędów i potknięć autorów w redagowaniu prac naukowych. Roczniki Naukowe SERA, t. VII, z. 7, 20-24.
 9. Kolman R 2004: Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje). Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk.
 10. Mendel T. 2004: Metodyka pisania prac doktorskich. AE Poznań.
 11. Mikołajczyk Z. 1999: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa.
 12. Lipiński E. 1981: Problemy, pytania, wątpliwości. Z warsztatu Ekonomisty. PWE, Warszawa.
 13. Pawłowski Z. 1972: Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa.
 14. Rutkowski L 1999: O warsztacie uczonego i nauczyciela. [W:] Społeczne aspekty transformacji systemowej w Polsce. Wyd. Key Text, Warszawa.
 15. Sławińska M., Witczak H. 2008: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. PWE, Warszawa.
 16. Stachak S. 1997: Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. KiW, Warszawa.
 17. Steinhaus H. 1980: Słownik racjonalny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 18. Wiatrak A.P., Wojtaszek Z. 1999: Zasady przygotowywania prac naukowych - na stopnie i do publikacji. Maszynopis, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.
 19. Zasępa R. 1972: Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu