BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zarządzanie wiedzą jako wieloetapowy proces generowania nowych wartości
Business Management of Knowledge as Multiple Process Generating New Values
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2009, t. 96, z. 2, s. 98-105, bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Modele zarządzania, Przedsiębiorstwo
Knowledge management, Management models, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia zarządzania wiedzą według założeń sformułowanych przez Probsta, Rubla i Romhardta, zaprezentowanych w modelu procesowym. Poruszono różne aspekty wiedzy jako kategorii psychospołecznej oraz jej nabywanie i dzielenie się nią. Zaprezentowano także różne zdolności organizacji do uczenia się na zasadzie pętli pojedynczej i podwójnej. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to describe the issues of knowledge management according to foundations formulated by Probst, Rubl and Romhardt, which are presented in the process model. There were analyzed different aspects of knowledge such as psycho-sociologic category as well as obtaining and sharing it. There were also presented different abilities of organization to learn on the example of principles of single and double nooses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J. 2002: Nowoczesne koncepcje i metody zarzadzania. PWE, Warszawa, 397.
 2. Devenport Т.Н., Prusak L. 1998: Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School, Boston, 47.
 3. Drucker P. 1999: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa, 171.
 4. Encyklopedia Popularna. 1982: PWN, Warszawa, 849.
 5. Evans С. 2005: Zarządzenie wiedzą. PWE, Warszawa, 30, 31-33.
 6. Morgan G. 1997: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa, 99-103, 122.
 7. Nosal С. 1997: Psychologia decyzji kadrowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków, 136.
 8. Nanaka I., Takeuchi H. 2000: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa, 25.
 9. OECD 2000: Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, 12, 14, 16-17, 21-23.
 10. Penc J. 2003: Zarządzanie w warunkach globalizacji. Difin, Warszawa, 75.
 11. Probst G., Raub S., Romhardt K. 2002: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekoomiczna, Kraków, 29, 35, 46.
 12. Strojny M. 2000: Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu