BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju)
Title
Poziom wykształcenia i wiek uczestników wybranych działań inwestycyjnych w ramach programów Unii Europejskiej
The Age and Education Level of Participants in the Selected Investment Offered by the European Union Aid Programmes
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2012, T. 14, z. 2, s. 182-187, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Programy pomocowe UE, Środki unijne, Rolnictwo
EU assistance programs, EU funds union, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Dokonano oceny wpływu wykształcenia i wieku rolników na podejmowanie decyzji o przystępowaniu do programów unijnych. Analizowano wnioski inwestycyjne o przyznanie środków finansowych w latach 2002-2009 złożone przez rolników z pow. biłgorajskiego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). (abstrakt oryginalny)

The study analyses the influence of farmer education and age on the decision to participate in EU programmes. It analyses investment applications filed at the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture for financial assistance during the period 2002-2009. Results show that most farmers completed either college or agricultural high school (38.2%); college or non-agricultural high school education and the minimum 3-year work placement - 21.0%; and, the basic vocational agricultural, qualifying diplomas and a minimum of 3-year agricultural work experience - 14.5%. A large group are farmers with the primary education, middle school, or basic vocational and a minimum of 5-year work experience (26.3%). The highest percentage of farmers was from 40 years to 50 years of age - 38.1%, and from 30 years to 40 years of age - 33.3%. The age of all farmers ranged from 18 years to 58 years old. The share of farms participating in investment programs depends on the farmer education and age. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cupiał M., Szeląg-Sikora A. 2008: Wpływ powierzchni użytków rolnych oraz wykształcenia właściciela na sposoby pozyskiwania informacji w wybranych gospodarstwach Małopolski. Inż. Roln., 4(102), 175-180.
 2. Droździel L. (red.). 2007: ARiMR - Trzy lata po akcesji. ARiMR, Warszawa, 69-141.
 3. Dudek M. 2008: Gospodarstwa młodych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Roczn. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 129-134.
 4. Kala R. 1999: Elementy wnioskowania parametrycznego dla przyrodników. WAR, Poznań.
 5. Koronacki J., Mielniczuk J. 2001: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 260-358.
 6. Kowalski J., Szeląg-Sikora A. 2006a: Wiek właścicieli gospodarstw rolnych a wartość odtworzeniowa parku maszynowego. Inż. Roln., 13(88), 209-215.
 7. Kowalski J., Szeląg-Sikora A. 2006b: Wpływ wieku właściciela na wielkość mocy zainstalowanej w gospodarstwach rolnych. Inż. Roln., 13(88), 217-223.
 8. Malaga-Toboła U. 2007: Realizacja funduszy strukturalnych a poziom wykształcenia rolników. Inż. Roln., 9(97), 157-163.
 9. Michałek R., Peszek A. 2004: Poziom wykształcenia producentów rolnych a efektywność postępu naukwo-technicznego. Inż. Roln., 4(59), 111-119.
 10. Pawlak J. 2005: Racjonalna mechanizacja a zrównoważony rozwój rolnictwa. Rola infrastruktury i techniki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Monografia, IBMER Warszawa, 149-156.
 11. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006: MRiRW.
 12. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: MRiRW.
 13. SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development - Specjalny Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich). 2000: MRiRW.
 14. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". 2004: MRiRW.
 15. Wilk W. 2007: Zrównoważone gospodarowanie a aktywność rolników. Roczn. Nauk. SERiA, t. IX, z. 2, 410-415.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu