BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwój lokalny w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie
Local Development in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, Cities, Rural Areas
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 274-282, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Potencjał rozwojowy, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju regionalnego
Development potential, Local development, Regional development, Regional development strategy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego (KSRR) 2010-2020 jest nowym dokumentem strategicznym, którego celem jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju. Dokument ten pośrednio określa istotne zmiany, jakie powinny dokonać się w skali lokalnej, aby w pełni osiągnąć określony cel strategiczny i cele operacyjne. Zmiany te są konieczne, by lepiej funkcjonować w stale zmieniającym się, turbulentnym otoczeniu, warunkowanym w przeważającej mierze przez procesy globalne.(abstrakt oryginalny)

National Regional Development Strategy 2010-2020 is a new strategic document which aims at the efficient use of specific regional and territorial development potential for achieving the objectives of national development. This document identifies indirectly significant changes that should take place locally, in order to fully achieve strategic goals and operational objectives. These changes are needed for their better functioning in local communities in a changing, turbulent environment determined mainly by global processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
  2. Grosse T.G., Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2001, nr 1(5).
  3. John P., Local Governance In Western Europe, SAGE, London-Thousand Oak -New Delhi 2001.
  4. Korenik S., Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Documents/Str_KSRR_13072010_word.pdf
  6. Maik W., Problematyka lokalna w okresie przełomu postmodernistycznego i transformacji społeczno- -ekonomicznej. Przegląd nowych ujęć kwestii lokalnej w teorii i praktyce społeczno-gospodarczej państw zachodnich, [w:] S.L. Bagdziński, W. Maik, A. Potoczek (red.), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1995.
  7. Pietrzyk I., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego, [w:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 768, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  8. Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
  9. Rózga Luter R., Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu Środkowego Meksyku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1(5).
  10. Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4(22).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu