BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Januszewski Mirosław (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu)
Title
Instrumenty stymulowania inwestycji turystycznych wykorzystywane w gminach województwa dolnośląskiego
Instruments for Stimulating Tourist Investments Used in Lower Silesia Voivodeship Communes
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 179, s. 324-334, tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce
Keyword
Turystyka, Gmina, Inwestycje
Tourism, District, Investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem referatu jest identyfikacja instrumentów pobudzania przedsięwzięć inwestycyjnych w turystyce, które mogą być wykorzystywane przez samorząd terytorialny gmin, oraz określenie siły ich wpływu na decyzje inwestycyjne przedsiębiorców turystycznych. W artykule wykorzystano wtórne źródła informacji pochodzące z Biuletynu Informacji Publicznej, Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy informacyjnej konkursu "Gmina Fair Play", a także źródła pierwotne wynikające z badań kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego i inwestorów w atrakcyjnych turystycznie gminach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The objective of the hereby paper is to identify instruments for stimulating investment projects in tourism which can be used by communal territorial self-government and specify the intensity of their influence on investment decisions undertaken by tourism oriented entrepreneurs. The paper takes advantage of secondary information sources such as Public Information Bulletin, Regional Data Bank of Central Statistical Office and information base of Fair Play Commune Competition, as well as primary sources such as survey studies conducted among territorial self-government representatives and investors in tourism oriented and attractive communes of Lower Silesia VoivodeshipSilesia region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzozowska K., Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance, CeDeWu.pl, Warszawa 2005.
 2. Goleń M.J., Pojęcie polityki inwestycyjnej gminy, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu.pl, Warszawa 2008.
 4. Kowalczyk A., Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2000.
 5. Kulas I., Ocena instrumentów stymulowania lokalnego rozwoju gospodarczego, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Nowak M., Działania władz gmin regionu łódzkiego na rzecz przyciągania inwestorów, [w:] R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa 1995.
 8. Swaniewicz P., Przyciąganie inwestycji jako element samorządowej polityki rozwoju ekonomicznego, "Samorząd Terytorialny" 1997, nr 12.
 9. Winiarski B., Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2000.
 10. Wodejko S., Ekonomiczne zagadnienia turystyki,Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, Warszawa 1997.
 11. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu