BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwejkowska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Winnicki Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Czynniki warunkujące wielkość dochodów gmin z gospodarki nieruchomościami
Factors Determining Profitability of Real Estate Asset Management by Local Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 475-482
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Dochody, Gmina
Income, District
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych problemów natury subiektywnej i obiektywnej, które wpływają na możliwość pozyskiwania przez gminy wyższych dochodów z gospodarki nieruchomościami(fragment tekstu)

The bill passed on November 13, 2003 regulates the treatment of two categories of income able for county authorities; one of them is income derived from county assets (excluding income from privatization), the other is the property tax income. The research to date indicated a number of issues that could lead to suboptimal management of county assets, resulting in a loss of potential income for local budgets: - Uncertainty regarding the legał status of certain real estate assets. - Imperfect tracking of country assets, specifically concerning the separate inventory of assets kept by poviats and their respective counties. - Incomplete records and missing information concerning the actual number and size of real estate properties owned by counties. - Missing valuation and appraisal information regarding those properties. - Appraised values being out-of-date and not reflecting current market trends.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Wakuła: Położenie gminy jako czynnik różnicujący dochody budżetowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2008. s. 437-442
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu