BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwejkowska Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Winnicki Tomasz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Czynniki warunkujące wielkość dochodów gmin z gospodarki nieruchomościami
Factors Determining Profitability of Real Estate Asset Management by Local Governments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 475-482
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Dochody, Gmina
Income, District
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie podstawowych problemów natury subiektywnej i obiektywnej, które wpływają na możliwość pozyskiwania przez gminy wyższych dochodów z gospodarki nieruchomościami(fragment tekstu)

The bill passed on November 13, 2003 regulates the treatment of two categories of income able for county authorities; one of them is income derived from county assets (excluding income from privatization), the other is the property tax income. The research to date indicated a number of issues that could lead to suboptimal management of county assets, resulting in a loss of potential income for local budgets: - Uncertainty regarding the legał status of certain real estate assets. - Imperfect tracking of country assets, specifically concerning the separate inventory of assets kept by poviats and their respective counties. - Incomplete records and missing information concerning the actual number and size of real estate properties owned by counties. - Missing valuation and appraisal information regarding those properties. - Appraised values being out-of-date and not reflecting current market trends.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Wakuła: Położenie gminy jako czynnik różnicujący dochody budżetowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2008. s. 437-442
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu