BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Święch Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński), Zalcewicz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Podatek od spadków i darowizn jako czynnik wpływający na dochody budżetu gminy - aspekty prawne
The Inheritance and Gift Tax as a Factor Determining Gmina Budget Revenue - the Legal Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 483-491, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Podatek od spadków i darowizn, Dochody budżetowe, Gmina
Inheritance and donation tax, Budget revenue, District
Note
summ.
Abstract
Szczególną sferą samodzielności gminy jako jednostki samorządu terytorialnego jest jej samodzielność w zakresie prowadzenia gminnej gospodarki finansowej. Jak wskazuje się w literaturze, przez gminną gospodarkę finansową, w szerokim znaczeniu tego słowa, należy rozumieć zespół ściśle ze sobą powiązanych działań i czynności polegających między innymi na ustalaniu zasad i środków polityki finansowej oraz określaniu źródeł pozyskiwania środków finansowych i planowaniu wysokości dochodów z tych źródeł. Natomiast w znaczenia węższym przyjmuje się, że pojęciem gminnej gospodarki finansowej objęte jest uchwalanie i wykonywanie budżetu(fragment tekstu)

There are two parts of this article. First one. characterises the Inheritance and Gift Tax Act. It is synthetically presented the Inheritance and Gift tax most important components: subject of the tax, objecto of taxation, tax rat,. allowances and exemptions, conditions of tax payment, etc. The second part focus on the inheritance and gift tax as the sources of revenue of Gmina. It is neccessary to remember, despite of the inheritance and gift tax constitute, in their entirety. the source ofGmina self-government, they are collected by the Tax Office. So the authors comment some rules for the collection of taxes, the rights and obligations of local authorities and the competent head of the tax office. and the role of local authorities. There are the conclusions. opinions and change's propositions on the end part of the article.(fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. C. Kosikowski: Finanse publiczne w świetle Konstytucji RP. Warszawa 2004. s. 230.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu