BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truszkowski Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Łapińska Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Międzynarodowe porozumienia partnerskie gmin jako źródło wiedzy i rozwiązań organizacyjnych
International Sister City Program as a Forum for the Exchange of Experiences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 507-514, rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Gmina, Wiedza
District, Knowledge
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie możliwości wykorzystania międzynarodowych porozumień partnerskich do doskonalenia zarządzania gminami, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. W opracowaniu zaproponowano procedurę przygotowania i wdrożenia współpracy partnerskiej gmin(fragment tekstu)

A form of widening the rango of international partnership cooperation is to exchange of experiences on the management of the local authority and the ability to use some organi/ational solutions. It especially important for environmental management topics. The main aim of the study is to present the possibilities of using of the international partnership agreements to improve the manaaem the local authorities. It is possible to formulate an efficient procedure of the preparation and introduction the partnership cooperation to improve of the management in local authorities(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. J. Regulski: Samorząd III Rzeczpospolitej. Kompetencje i realizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN. warszawa 2000. s. 332.
 2. J. Regulski: Devolution of nationalproperty to localgovemment in Poland. W: G. Peteri: Frompage to ownership. Transfer of public property to local governments in Central Europe. Open Society Instituic. Budapest 2003, s. 81.
 3. J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. TNOiK "Dom Organizatora". Toruń 2001. s. 91
 4. M. Furmankiewicz: Międzynarodowe związki partnerskie gmin Dolnego Śląska. Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska. Zeszyt 3(24) 2004, s. 35
 5. T. Proctor: Zarządzanie twórcze. Wyd. Gebethncr&S-ka. Warszawa 1998. s. 67
 6. J. Bucko. L.T. Wąsik: Ekonomika przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej. Radom 2000. s. 45-46.
 7. A. Tusiak:Uwarunkowania poziomu innowacyjności administracji publicznej w rozwoju lokalnym i regionalnym (na przykładzie woj. podkarpackiego). Studia Regionalne i Lokalne. 2004 za: A. Tusiak. B. Iusiak: Identyfikacja kluczowych kompetencji przedsiębiorczości i innowacji na przykładzie lokalnym (region podkarpacki). W: E. Niedzielska. K.Perechuda: Koncepcje innowacyjne zarządzania informacją i wiedzą. Wyd.AE. Wrocław 2004
 8. A. Mazurkiewicz: Konkurencyjność regionalna w globalnej gospodarce wiedzy. W: W. Kowalewski. Zarządzanie przedsiębiorstwami w regionie. Wyd. DIALOG. Warszawa 2003. s. 126.
 9. J. Pałasz: Gminne i powiatowe prognozy ochrony środowiska uwagi do ich formy, struktury,treści i wykonania. ..Problemy Ekologii" 2006. nr 4.
 10. S. Furman: Polska w przestrzeni europejskiej: perspektywa miejska. Studia Regionalne i Lokalne, nr (17)/2004
 11. E.Frąckiewicz: Polityka informacyjna samorządów terytorialnych w świetle badań empirycznych przykład województwa zachodniopomorskiego). Studia Regionalne i Lokalne, nr l(l5)/2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu