BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Międła Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Impel)
Title
Przesłanki stosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa
Premises for the Use of the Process Orientation in HR Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 169, s. 84-92, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Podejście procesowe w organizacjach
Keyword
Orientacja procesowa, Funkcja personalna, Podejście zasobowe w zarządzaniu
Process orientation, Personal function, Resource approach in management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niedostatki obecnej orientacji na funkcje wydają się na tyle istotne, że konieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W artykule najpierw zaprezentowano zmianę roli pionów HR w przedsiębiorstwie w odpowiedzi na zmieniające się warunki funkcjonowania. Następnie przeciwstawiono cechy podejścia procesowego cechom orientacji funkcjonalnej w realizacji funkcji personalnej, z uwzględnieniem nowych wyzwań stawianych przez biznes. W końcu przedstawiono potencjalne korzyści z zastosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Dowiedziono, że orientacja procesowa może ułatwić pionom HR dostosowanie się do wymagań biznesu.(abstrakt oryginalny)

The modern business environment forces enterprises to change the attitude towards Human Resources management in a company. The shortcomings of the functional orientation seem to be of such importance that it is necessary to search for new solutions in the area of Human Resources management. A better adaptation of HR departments to the demands of business may be provided by process orientation and business processes management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
  2. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 2003.
  3. Grajewski P., Orientacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
  4. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
  5. Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
  6. Sapeta T., Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, red. A. Pocztowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  7. Słupski P., Surowa ocena działów HR w polskich firmach, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90442,5083920.html, 21.03.2011.
  8. Hewitt Associates, Wyniki badań Barometr HR 2010: Strategiczny HR potrzebny od zaraz http://www.hewittassociates.com/Intl/EU/pl-PL/AboutHewitt/Newsroom/PressReleaseDetail.aspx?cid=8240, 21.03.2011.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu