BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarz Mateusz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie)
Title
Zamówienia publiczne w działalności kulturalnej samorządu - wybrane problemy stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
Public Procurement in the Cliltural Activity of Self-Government Entities - Selected Aspects of Implementing the Public Procurement Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 563-574
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Zamówienia publiczne, Samorząd terytorialny, Kultura
Public procurement, Local government, Culture
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania nie jest jedynie zaprezentowanie legalnych możliwości udzielania zamówień w przedstawionych obszarach. Podjęto tu próbę oceny wybranych przepisów wykorzystywanych w prowadzeniu działalności kulturalnej w samorządach. Postawą zaś do tego jest wskazanie problemów, jakie mają zamawiający w szczególności w sytuacji, gdy dla poprawnego wykonywania zadań należałoby połączyć konieczność zapewnienia obiektywnego stosowania zasady uczciwej konkurencji i subiektywne z natury wymagania w zakresie działań w sferze kultury.(fragment tekstu)

The awarding of publie contracts is an extremely difficult problem in unites implementing the tasks in the field of culture. The most freąuently raised issue in this context is the award of contracts for services in the field of culture and the ordering of books and musical instruments. It is also relevant that the purchases have olten verv high value. The difficulties stem from the maladjustment of regulations of the Public Procurement Law Act for actions in the sphere of culture, but also from different interpretations. To the possible solutions belong especially an amendment to regulations. the great importance has also standardizing the case law.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu