BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza rynkowa projektów inwestycyjnych
Risk Analysis in Investment Appraisal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 583-591, tab.,rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Analiza rynku, Projekty inwestycyjne
Market analysis, Investment project
Note
summ.
Abstract
Uwzględnienie zagadnienia ryzyka w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych może nastąpić na dwa sposoby. Pierwszy z nich dąży do opisania ryzykowności danego projektu zarówno przy użyciu różnych zastosowań analizy prawdopodobieństwa, jak i innych prostych metod opisowych. Drugi ma na celu włączenie postrzeganego przez inwestora poziomu ryzykowności projektu bezpośrednio do formuły NPV. W artykule zostaną omówione dwie najczęściej stosowane w praktyce techniki określane mianem technik opisowych, a mianowicie analiza wrażliwości i analiza scenariuszy(fragment tekstu)

The paper deals with the methodology and application of the sensitivity analysis and scenario analysis - two well-known techniques of risk analysis applied in the evaluation of investment projects. The paper presents the essence and key definitions of these techniques, and highlights the most common mistakes and errors that have been made by investment appraisai analysts when applying both techniques. The paper gives examples of investment projects with substantial costs overruns. The finał part draws some conclusions and remarks regarding the usefulness and limitations of sensitivity analysis and scenario analysis in investment appraisai(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. D. Zarzecki: Metody oceny efektywności inwestycji wybrane zagadnienia. Interbook. Szczecin 1997.
 2. E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody pomiaru. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999. s. 90: Budżetowanie kapitałów. Red. W. Pluta. PWE, Warszawa 2000. s. 156.
 3. W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwziąć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2004. s. 199
 4. R. Pastusiak: Ocena efektywności inwestycji. CeDeWu. Warszawa 2003. s. 101
 5. W. Gabrusewicz: Analiza progu rentowności. W: K. Czubakowska. W. Gabrusewicz, E. Nowak: Podstawy rachunkowości zarządczej. PWE. Warszawa 2006. s. 243
 6. W. Behrens, P.M. Hawranek: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO. Warszawa 1993. s. 394.
 7. W. Rogowski, A. Michalczewski: Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2005. s. 101
 8. S. Sojak: Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo "Dom Organizatora". Toruń 2003, s. 296
 9. J. Mielcarek: Analiza wrażliwości w rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Target. Poznań 2006. s. 36-37.
 10. E.F. Brigham: Podstawy zarządzania finansami. PWE, t. 2. s. 129-131.
 11. A. Zachorowska: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006. s. 90-91
 12. E. Ostrowska: Ryzyko inwestycyjne. Identyfikacja i metody pomiaru. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1999. s. 107
 13. M. Sierpińska. W. Jachna: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 2004. s. 341
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu