BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formalnoprawne bariery rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (aspekty wybrane)
Formal and Legal Obstacles in Process of Development of Private-Public Partnership in Poland - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 592-599
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jako sposób realizacji inwestycji publicznych jest koncepcją wykorzystywaną w wielu krajach na świecie. Doświadczenia poszczególnych państw w rozwoju i wdrażaniu założeń PPP pozostają zróżnicowane. Dotyczy to w szczególności wypracowanego modelu PPP oraz dominującego przedmiotu inwestycji realizowanych w tej formule. Polskie doświadczenia w zakresie rozwoju koncepcji partnerstwa publiczno- prywatnego w porównaniu do państw - liderów (m.in. Wielka Brytania) są ograniczone. Próba stworzenia kompleksowej, prawnej regulacji PPP w warunkach polskich zakończyła się niepowodzeniem, a ustawa mająca stanowić ramy prawne wspierające rozwój projektów PPP okazała się największą barierą w realizacji tego typu przedsięwzięć. Celem opracowania jest wskazanie głównych barier prawnych ograniczających wykorzystanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.(fragment tekstu)

Public Private Partnership has become in Poland a new formuła of cooperation between public and private sectors. This cooperation is a way of involving private sector in process of delivering public (thereof communal) services in order to improve their quality. PPP is very attractive form of implementation ot public projects because it allows public entities to achieve growth of investments without increasing of public (communal) debt indicators. Poland has not implemented any investment project in PPP yet. The legał obstacles are the most important threats which diminish benefits from PPP and make it difficult to implement(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003. s. 9.
  2. M. Moszoro: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 49.
  3. J. Duda. A. Jeżowski. W. Misiąg. B. Nowak. J. Szlachta. J. Zaleski: Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element programu rozwoju instytucjonalnego. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową. Warszawa 2004. s. 43-93.
  4. J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa 2004. s. 356
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu