BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Wojtkiewicz Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 28, s. 333-342, rys., bibliogr.22 poz.
Issue title
Kapitał Ludzki-Innowacje-Przedsiębiorczość. SOOIPP ANNUAL 2008
Keyword
Innowacje marketingowe, Innowacje, Marketing, Konkurencyjność
Marketing innovations, Innovations, Marketing, Competitiveness
Note
summ.
Abstract
Pojęcie innowacji coraz częściej pojawia się w kontekście wyzwań stojących przed przedsiębiorcami, jak i stricte budowy przewagi konkurencyjnej. Innowacje obejmują swoim zakresem zarówno wprowadzanie do produkcji nowych wyrobów jak i udoskonalanie już istniejących, wprowadzanie zupełnie nowej, bądź udoskonalanie posiadanej już metody produkcji, jak również otwarcie nowego rynku, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, czy też zastosowanie nowych surowców, bądź wprowadzenie nowej organizacji produkcji. Jak zasygnalizował więc prekursor innowacji, autor powyższej definicji A. J. Schumpeter, jest to obszar bardzo szeroki, który daje potencjał szeregu nowym, wizjonerskim rozwiązaniom. Przenikając tym samym jak twierdził P. Drucker wszelkie sfery działalności przedsiębiorstwa, zarówno te obejmujące technologie, produkcję, jak i zarządzanie(fragment tekstu)

Nowadays the situation on global as well as on local markets is very unpredictable. Such situations can create space for development but also can pose many threats. Both a corresponding literature and the market surroundings confirm that innovation can be a solution for the present situation. Initiating innovations can be an answer to a problem with products, services quality, and can also solve problems of competitiveness of selling. Marketing was always the creative force of a company. Nowadays in the literature appeared the first definition of marketing innovation as a new term describing changes in a company which could be helpful especially for smaller companies. Improvement in the method of measurement of marketing innovation could help many of especially smaller service companies to deal with unpredictable situations on local and even global markets as well as it can be a solution for them to be competitive(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Brzeziński M., Proces uczenia się w nowoczesnej organizacji, "Przegląd Organizacji" 1999/4;
 2. Drucker P. F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992;
 3. Grant R. M, Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, Blackwell Business, Oxford 1998;
 4. Grudzewski W., Hajduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001;
 5. Hozer J., Markowicz I., Małe firmy: analizy i diagnozy, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2002;
 6. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWN Warszawa 2007;
 7. Kaczmarczyk S., Pałgan R., Marketing w przedsiębiorstwie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk 2005;
 8. Karwowski J, Podstawy Marketingu, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2003;
 9. Krawiec E., Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin Warszawa;
 10. Kotler P., Marketing, Rebis Poznań 2005;
 11. Mruk H. (red.), Podstawy marketingu, Akademia Ekonomiczna, Poznań 1999;
 12. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo US, Szczecin 2005;
 13. Penc J., Strategie zarządzania, Wydawnicza Placet, Warszawa 1995;
 14. Perenc J. (red.), Marketing. Sposób myślenia i działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001;
 15. Piotrowicz A., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, wyd. marzec 2002;
 16. Pyciński S., Żołnierski A. (red.), Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w latach 2005-2006, PARP, Warszawa 2007;
 17. Schumpeter A. J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960;
 18. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999;
 19. The Measurement of Specyfic and Technological Activities Oslo Manuał Guidelines for Collecting and Interpreting Data, 3 rd Edition, OECD/EUROSTAT 2005;
 20. www.proinno-europe.eu/doc/?EIS2006,_final.pdf;
 21. Raport o innowacyjności 2008, PARP, Warszawa 2008;
 22. Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, ZARR, Szczecin 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu