BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wdrażanie Koncepcji ABC - Dostępne Modele
Implementing ABC Concept - Models at Disposal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 489-500, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Polityka podatkowa
Tax policy
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu zostanie podjęty problem, który może być sformułowany w postaci następującego pytania: czy każdy model rachunku kosztów działań umożliwia określanie kosztu niewykorzystanej zdolności produkcyjnej? Wymaga to poszukiwania odpowiedzi w ramach zbioru modeli wyróżnionych w wyniku zastosowania jako kryterium podziału sposobu określania kosztów zasobów zużytych przez działania generowane przez poszczególne obiekty kosztów(fragment tekstu)

Tliere are tliree two-stage ABC models: simple standard model, traditional standard model and complex standard model, and two one-stage ABC models: generał one-stage model and time-driven activity based costing model for whieh a proeedure of tracing the cost of resources used by aetivities to the cost objects serves as a distinction criterion. Analysis results proved, that eaeh standard model is inadequate for measuring the cost of resources unuscd. If one wants to apply ABC as a resource management concept, these models should not be chosen to be implemented. TD ABC enables to calculate the cost of unused capacity. Unfortunately its assumptions results in the cost drivers rates and the cost of resources used ovcrstating and the cost of unused capacity understating. The generał one-stage model appeared to be the only one calculating correctly the cost of resources used and consequently the cost of unused capacity.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. R.S. Kapłan, R. Cooper: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000, s. 159
  2. R.S. Kapłan: One Cost System isn 't Enough. Harvard Business Review 1988, January-February; R. Cooper, R.S. Kapłan: Measure Cost Right: Make the Right Decisions. Harvard Business Review 1988, Scptember- October
  3. J.A. Miller: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000, s. 11.
  4. A. Karmańska: Rozdział XI Rachunek kosztów działań iv świetle systemu informacji monitorowania dokonań (SIMD). W: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006, s. 742.
  5. Klasyfikacja ta w najogólniejszym ujęciu jest przedstawiona w: J. Mielcarek: Ogólny model jednoetapowy a Time-Driven ABC. Wydawnictwo Target, Poznań 2007, s. 17-21
  6. R.S. Kapłan, S.R. Anderson: Time-Driven Activitv Based Costing. Harvard Business Revicw 2004, nr II, s. 131; R.S. Kapłan, S.R. Anderson: Time-Driven Activity-Based Costing. Harvard Business School Press, Boston 2007, s. XIV.
  7. R.B.B. Turney: Common Cents; IIow to Succeed with Aetivity-Based Costing and Activity-Based Management. McGraw-Hill, New York 2005, s. 127, 284
  8. J.A. Piper, P. Walley: ABC Relevance Not Found. Management Aeeounting 1991, March, s. 44.
  9. J. Mielcarek: Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów koncepcji ABC i ABM. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005; J. Mielcarek: Ogólny model jednoetapowy^
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu