BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chupis Anatoliy (Sumy National Agrarian University, Ukraine), Kashenko Kirill (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Title
Financial Security of Agricultural Enterprises
Bezpieczeństwo finansowe w przedsiębiorstwach rolniczych
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 5-16, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Bezpieczeństwo finansowe, Gospodarka, Rozwój zrównoważony
Agricultural enterprises, Financial security, Economy, Sustainable development
Note
streszcz.
Abstract
Autorzy przedstawili kluczowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym przedsiębiorstw rolniczych w kontekście bieżących zmian w krajowej gospodarce. Autorzy dowiedli, iż przedsiębiorstwa ukierunkowane na zrównoważony rozwój, wspierany przez odpowiednie zabezpieczenie finansowe, pozwala na zróżnicowanie przyjętych celów w ujęciu krótko- i długoterminowym. (abstrakt oryginalny)

Reform in the agrarian sector is accompanied by instability of production tides, inflation rate, credit-price hike, a significant decrease in state support for agriculture and the whole agro-industrial complex, erosion of purchasing power of agricultural consumers and rise in debt of agriculture and industrial enterprises, which produce means of production necessary for agricultural producers. For economically independent enterprises, there is a need for groundbreaking approaches to ensuring their own economic security, which requires a radical change in the entire system of protection of economic interests. That's why financial security is defined as an essential component of economic security of enterprise, special attention to which should be given by business entities including agricultural enterprises. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. AREFYEVA O.V., KUZENKO T.B.: The economic basis for the formation of financial component of economic security. Actual Problems of the Economy, №1, 2009, pp. 98-103.
  2. BLANK I.A.: Management of financial security of enterprise. Elha, Nika-Center, Kyiv, 2004, 784 p.
  3. KYRYCHENKO O.A.: Impact of inflation on financial security of enterprise. Economy and the State, №1, 2009, pp. 13-16.
  4. MAZUR I.: Institutionalization of shadow economy in Ukraine. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa: SGGW, Nr 94 , 2011, pp. 5-23.
  5. SKRYPNYK YU.V.: Debts and the results of management in the agrarian sector. Herald of Sumy National Agrarian University, №2, 2011, Sumy, pp. 48-53.
  6. WASILEWSKI M., FELCZAK T.: Strategia płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych w zależności od rentowności aktywów. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Warszawa: SGGW, Nr 91, 2011, pp. 49-59.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu