BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżetowanie zadaniowe w krajach OECD - aspekty wybrane
Performance Budgeting in OECD Countries - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 522-529, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Budżetowanie, Budżet zadaniowy, Obszary problemowe
Budgeting, Task budget, Problem areas
Note
summ.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
W obliczu ograniczoności środków publicznych przeznaczanych na finansowanie wydatków budżetowych, przy jednoczesnym wzroście wymagań odbiorców usług publicznych wobec ich jakości, koniecznością stało się poszukiwanie rozwiązań usprawniających zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Potrzeba zmian dotyczyła w szczególności obowiązujących dotychczas metod budżetowania, które nie pozwalały na efektywne gospodarowanie środkami publicznymi. Wieloletnie prace i analizy doprowadziły do wypracowania systematycznie ewoluującej koncepcji budżetowania zadaniowego. Budżet zadaniowy traktowany jest obecnie jako współczesne narzędzie zarządzania finansami, jakkolwiek nie jest to narzędzie doskonałe. Celem artykułu jest przybliżenie założeń budżetu zadaniowego oraz wskazanie na obszary problemowe i ograniczenia w procesie jego implementacji(fragment tekstu)

The article concerns performance budgeting as the economic tool supporting budgeting reforms in OECD countries. The case study of OECD countries has confirmed the economic effectiveness of this budgeting method. However, performance budgeting varies in evcry state and could not be implemented without adjustment. The drawbacks and constrains in the process of implementing performance budgeting have also been considered.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi. Red. T. Lubińska. Difin, Warszawa 2007, s. 26
  2. T. Lubińska, T. Strąk, A. Lozano-PIatonoft, M. Bądzieszak: Istota oraz wybrane efekty pierwszego etapu wdrażania reformy finansów publicznych budżet zadaniowy. W: Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych. Red. J. Głuchowski. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2008, s. 142-143.
  3. M. Bądzieszak: Budżet zadaniowy - wyzwania dla państwa i samorządu terytorialnego. W: Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań- Wrocław 2007, s. 166-167
  4. W. Misiąg: Bariery wdrażania budżetowania zadaniowego. W: Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 384
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu