BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niewiadoma Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Problems of Management Risk at Financial Institutions in Context of the Financial Crisis
Problemy zarządzania ryzykiem w bankach w warunkach kryzysu finansowego
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 96, s. 77-87, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Banki, Kryzys finansowy, Banki komercyjne
Risk management, Banks, Financial crisis, Commercial banks
Note
streszcz.
Abstract
Zarządzanie ryzykiem jest ważną dziedziną w każdej firmie. Szczególnej uwadze poddano w niniejszym opracowaniu elementy związane z zarządzaniem ryzyka w bankach w warunkach kryzysu finansowego. Omówiono elementy tworzące proces zarządzania ryzykiem, etapy identyfikacji ryzyka oraz bariery stojące na przeszkodzie minimalizacji ryzyka w instytucjach finansowych. Zwrócono uwagę na istotną rolę specjalistów zatrudnionych dla pomiaru, wykrywania i eliminacji ryzyka (CFO, RMO, CRO). Celem artykułu jest badanie stanu istniejącego oraz wydanie opinii w zakresie kierunków doskonalenia konkretnych czynników związanych z kwestią zarządzania ryzykiem w bankach. Opracowanie oparto na krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu z lat 2002-2012 oraz na wynikach przeprowadzonej ankiety własnej w bankach komercyjnych w 2012 r. Wykorzystano następujące metody badawcze: dedukcji, obserwacji, wywiadu i analizy opisowej. (abstrakt oryginalny)

Risk management is the establishment of risks followed by coordination and application of resources to optimize opportunities and reduce the occurrence of unfortunate events known as risks. Financial results in whole economy consist the earnings from the activity realize in financial sector. Banks play a crucial role in financing the economy and settling payments. Risks in every financial firm can change sharply the level of the activity or long-term strategic politics. Banks are in the business of managing risk, not avoiding it. The paper is organized as follows: the first section discusses the overall problems connect with the risk management, the second section examines the process of the risk management in banks, the last part illustrates the possibilities of defeating the obstacles in the management the risk at the bank (Table 2). The general aim of the paper is to study the overall problems connects with the risk management process, and create the opinion about the role of the improving by different factors the financial institution's position in the international market. The study based on literature and research effects from 2002-2012 (i.e. Poland, US, and EU countries). The author used the investigative methods: deduction, observation, questionnaire and descriptive analysis. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AIRMIC, ALARM, IRM: A Risk Management Standard 2002.
 2. Business Dictionary 2012, http://www.businessdictionary.com/definition/risk-management.html.
 3. CHONG G.: Detection and deterrent of fraud risk, Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies Volume 16, Number 1, Orlando 2011.
 4. CLAIRE LEE REISS, J.D.: Risk Identification and Analysis, ARM Public Entity Risk Institute 2006.
 5. HUBBARD D.: The Failure of Risk Management: Why It's Broken and How to Fix It, John Wiley & Sons 2009.
 6. Investor Glossary 2012, http://www.investorglossary.com/risk-management.htm.
 7. LIGUORI M., STECCOLINI I.: Accounting change: explaining the outcomes, interpreting the process, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2011, Vol. 25 Iss: 1.
 8. NIEWIADOMA M.: Kontrola ryzyka w działalności banków w kontekście whistleblowing. Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, Tom II, Pr. Naukowe AE Katowice 2009.
 9. NIEWIADOMA M.: Problems of the cost accounting in banking sector, "Cost Management in the enterprises under globalization", part II, Ed. J. Chluska, Faculty of Management, University of Technology Częstochowa 2012.
 10. NIEWIADOMA M.: Selected elements of support for accountancy in banking sector, Conference GAT IV (General Accounting Theory) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Balice 2008; [in:] General Accounting Theory Evolution and design for efficiency, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. SCHNEIDER G.P., SHEIKH A., SIMIONE K.A.: Managing risk in uncertain times, Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies, Volume 16, Number 1, Orlando 2011.
 12. SONG F., THAKOR A.: Notes on Financial System Development and Political Intervention, The World Bank Economic Review Advance Access, 2012.
 13. Standard Risk Management AS/NZS 4360:2004, http://www.scu.edu.au/risk_management/ index.php/8/.
 14. TCHANKOWA L., Risk identification - basic stage in risk management, Environmental Management and Health, Vol 13 No 3, 2002.
 15. TESSIER S., OTLEY D.: From management controls to the management of controls, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 25, 2012.
 16. Transforming the CFO role in financial institutions, The Economist 2011.
 17. WILSON D.C., BRANICKI L., SULLIVAN-TAYLOR B., WILSON A.D.: Extreme events, organizations and the politics of strategic decision making, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 5, 2010.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu