BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Teresa (Politechnika Rzeszowska)
Title
Idea wspierania rozwoju przedsiębiorczości w regionach
The Idea of Supporting the Development of Entrepreneurship in Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 204-212
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Region, Rozwój, Przedsiębiorczość
Region, Development, Entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na znaczenie uwarunkowań polityczno- prawnych (na szczeblu centralnym i regionalnym) kreujących odpowiednie uwarunkowania sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości. Omówiono w nim także niektóre narzędzia wspierania przedsiębiorczości w regionach.(fragment tekstu)

In the developed market economies enterpreneurship in the acelerator of economic growth and development. Therefore the state (and also regional authorities) plays a crucial role in the creation of conditions favourable to the development of entrepreneurship. The scope of instruments which could be used for supporting entrepreneurship is extremely wide. The instruments, if properly applied, can contribute to a greater attention to entrepreneurial aetivity. This work discusses the following forms of supporting entrepreneurship: technological and scientific-technological parks, incubators of entrepreneurship and clusters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Strużycki: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 30.
 2. M. Żynel: Polityka ekonomiczna państwa jako jeden z czynników wpływających na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, nr 32, Poznań 2001, s. 336
 3. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Red. K. Safin. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008,s.16
 4. T.Gruszecki: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wyd. CEDOR, Warszawa 1994, s. 230.
 5. B. Bończak, K. Kulawczyk, K. Herbst, K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Wyd. PARP, Warszawa, 2001, s. 11
 6. E.Kulesza, I. Sobczyk: Rola samorządu lokalnego w rozwoju malej przedsiębiorczości na terenach przygranicznych na przykładzie pogranicza polsko-rosyjskiego. "Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 1, s. 37.
 7. Parki naukowe i technologiczne. Polska perspektywa. Wyd. Poznańskie, Poznań 1999, s. 81 i n.; P. Głodek: Transfer technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach . Wyd. STIM, Warszawa 2006, s. 47
 8. D.Kozdęba,G.Budzik:Parki technologiczne jako narzędzie poprawy konkurencyjności regionu.W:Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 468
 9. M. Gorynia, B. Jankowska: Klastry i międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Wyd. Ditin, Warszawa 2008, s. 30.
 10. M.E. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 245 i n.
 11. D.Wyrwa: Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów. W: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. T. 1. Red. L. Woźniak. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s. 520
 12. Różne podejście do wspierania klastrów. "Innowacje w Europie" 2007, nr 1, s. 18.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu